Netto endring: Stv, aut. gir

Netto avgiftsendring:
BMW 5-serie stv.
automat-girkasse

 Pris i dagDiff
hk-avg
Diff
vekt-avg
Diff
CO2-avg
Netto
avg.endring
523i586 00025 1236 724-64 717-32 870
525i680 00007 565-63 311-55 746
525xi752 00006 724-70 345-63 621
530i783 00025 1236 724-64 717-32 870
530xi856 00025 1235 884-73 159-42 152
540ixxxxx
550i1 210 00001 681-25 324-23 643
      
520d520 00001 68101 681
525d606 00037 685841-52 658-14 132
530d719 0007 5373 362-35 173-24 274
530xd786 0007 5371 681-49 242-40 024
535d850 00025 1233 867-42 207-13 217
      
Alle tall i kroner
Tall avrundet til hele kroner, dagens priser avrundet til nærmeste tusen
Diff=Differanse, avg.endring=avgiftendreing