Netto endring: Sedan, man. gir

Netto avgiftsendring:
BMW 5-serie sedan
manuell girkasse

 Pris i dagDiff
hk-avg
Diff
vekt-avg
Diff
CO2-avg
Netto
avg.endring
523i492 00025 1235 043-38 187-8 021
525i594 00005 884-44 217-38 333
525xi665 00005 884-54 869-48 985
530i700 00025 1236 724-45 021-13 174
530xi770 00025 1237 565-56 276-23 588
540i944 00000-19 697-19 697
550i1 146 00000-9 848-9 848
      
      
520d438 0000000
525d504 00037 685-841-14 57222 272
530d627 0007 5370-4 5223 015
530xd693 0007 5374 203-28 138-16 398
535dxxxxx
      
Alle tall i kroner
Tall avrundet til hele kroner, dagens priser avrundet til nærmeste tusen
Diff=Differanse, avg.endring=avgiftendreing