Netto endring: Sedan, aut. gir

Netto avgiftsendring:
BMW 5-serie sedan
automatgirkasse

 Pris i dagDiff
hk-avg
Diff
vekt-avg
Diff
CO2-avg
Netto
avg.endring
523i541 00025 1235 884-62 909-31 902
525i641 00005 884-67 129-61 245
525xi712 00006 724-78 786-72 062
530i739 00025 1236 724-62 909-31 062
530xi814 00025 1238 406-78 786-45 258
540i944 00001 681-25 324-23 643
550i1 156 00000-19 697-19 697
      
520d478 0000000
525d562 00037 6850-47 634-9 949
530d675 0007 5371 681-30 148-20 930
530xd738 0007 5375 043-46 428-33 848
535d806 00025 1230-40 800-15 677
      
Alle tall i kroner
Tall avrundet til hele kroner, dagens priser avrundet til nærmeste tusen
Diff=Differanse, avg.endring=avgiftendreing