Nesten alle kjører feil på motorvei

En dagligdags scene fra E6 inn mot Oslo-grensen: Side om side ligger to lastebiler. Fartsforskjellen kan være 1-2 km/t. På høyre side av dem er kjørefeltet tomt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
Tre felt, to tunge kjøretøy, ett ledig.
Tre felt, to tunge kjøretøy, ett ledig. Vis mer

Nesten alle kjører feil på motorvei

  1. Store bilder
Leif N. Olsen i ATL er oppgitt over norske bilisters feltplassering.
Leif N. Olsen i ATL er oppgitt over norske bilisters feltplassering. Vis mer
Bildet viser 23 biler på E6 inn mot Oslo. Ingen bruker høyre felt.
Bildet viser 23 biler på E6 inn mot Oslo. Ingen bruker høyre felt. Vis mer
Det er klare regler for hva venstrefeltet skal brukes til.
Det er klare regler for hva venstrefeltet skal brukes til. Vis mer
Er høyrefeltet farlig, tro?
Er høyrefeltet farlig, tro? Vis mer
1 av 14 biler bruker høyrefeltet.
1 av 14 biler bruker høyrefeltet. Vis merSituasjonen er ikke enestående. Norske bilister som holder seg godt til venstre når det finnes to eller flere felt i samme retning, det er snarere regelen enn unntaket. En god indikasjon er hvilket av feltene på overnevnte strekning E6 som oftest trenger ny asfalt. Om du ikke har gjettet det alt; Felt nummer to fra høyre! (se bildet).

- Så når døde høyreregelen?
- Nei og nei, den lever! Det er helt klart definert i trafikkreglene hva man kan bruke venstrefeltet til., sier en oppgitt Leif N. Olsen – tidligere kjent som UP-Olsen – og i dag sjef for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL). Og det er vi i Norge, som du påpeker, for dårlige til å overholde. Selv opplever jeg ofte å befinne meg mest i høyre felt ganske enkelt fordi der er det minst trafikk!

Utdrag fra trafikkreglene 1

§ 5. Kjøretøys plass på vegen:1. Så langt forholdene tillater det skal kjøretøy føres på høyre side av vegen. På kjørebane med to eller flere kjørefelt i kjøreretningen skal høyre felt nyttes når ikke trafikkreglene påbyr eller tillater bruk av felt til venstre.

- Er det kunnskaps- eller holdningssvikt?
- Total holdningssvikt, mener jeg. Problemet, historisk sett, er at høyreregelen egentlig aldri har fått vokse opp og leve i Norge. Vi hadde ikke klare regler for dette før dagens trafikkregler kom i 1986.
Olsen forteller at det også i perioden før den tid var mye uklar informasjon om valg av felt. Skulle man - for å sette det på spissen - kjøre fra Oslo til Drammen, burde man velge venstre felt allerede på Sjølyst for ikke å havne i Hønefoss, het det seg.
- Den holdningen henger ennå igjen hos mange. Generelt informeres det ikke tilstrekkelig om nye regler. Det var påtenkt informasjonsframstøt den gang i 1986. Det ble ikke gjennomført.

- Hva lærer nye bilister i dag?
- Høyreregelen blir sterkt presisert i opplæringen i dag. Men – så er det liv og lære da. Man reiser ut i trafikken og tilpasser seg fort miljøet man ferdes i…

- Men om man likevel holder fartsgrensen, da har vel ikke de bak noe de skulle ha sagt? Det er jo ulovlig å kjøre fortere.
- Det er for det første ikke en sak som er opp til den enkelte å håndheve! For det andre er det ikke sikkert at man kjører i fartsgrensen, mange speedometere viser feil. Dessuten kan det kan faktisk være tilfeller der biler kjører fort med loven i ryggen.

- I følge politiet kan overtredelse av paragraf 5 i trafikkreglene bøtelegges med forenklet forelegg. Men har UP noensinne bøtelagt folk for ureglementert venstrefeltskjøring?
- Ja, det vet jeg. Men - hehe - det har neppe skjedd i stort omfang, nei.

- Er problemstillingen mer enn bare et irritasjonsmoment?
- Det er absolutt en risikofaktor, og spesielt i turistsesongen. Utlendinger er ikke vant til at de kan oppleve å finne en bil på høyre side når de legger seg inn etter å ha kjørt forbi noen på venstre. Og forbikjøring på høyre side er da også strengt forbudt. Men også nordmenn i utlandet har nok opplevd hele registeret fra sinna medtrafikanter til bøter og sågar ulykker fordi de har ”glemt” høyreregelen.

- Hva skal til for å bedre situasjonen?
Det må nok en sterkere håndhevelse til. Men også mer informasjon. Og det er jo grunn til ettertanke når man må informere om regler som ble innført for 20 år siden! Avslutter Leif N. Olsen.

Utdrag fra trafikkreglene 2

Normalfordeling i rushtrafikken.
Normalfordeling i rushtrafikken. Vis mer


- § 12. Forbikjøring:1. Forbikjøring skal skje til venstre. Likevel skal følgende gjelde: (…) Er trafikken så tett at kjøretøyene opptar alle kjørefelt i kjøreretningen og kjøres med en fart som er bestemt av kjøretøyet foran, kan kjøretøy i ett felt kjøre forbi til høyre for kjøretøy i annet felt. (…) 3. Den som har kjørt forbi til venstre, skal svinge til høyre igjen når forbikjøringen er avsluttet (…).

  • Store bilder finner du her.

    [Ugjyldig objekt (debatt)]