Nedsatt promillegrense

Var du ute og kjørte bil i går, etter en heidundrende nyttårsfeiring? Husket du at promillegrensen er senket fra 0,5 til 0,2 promille?

Nedsatt promillegrense
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Forholdet mellom alkohol og bilkjøring har vært regulert helt siden 1912, da det i motorvognloven het at føreren skulle være ”ædru”. Promillegrensen på 0,5 ble innført i 1936, og det har den altså vært inntil i dag.

Forslaget om å senke promillegrensen fra 0,5 til 0,2 promille ble sendt ut på høring i fjor, og fra 01.01.2001 trådte lovendringen i kraft.

Sammen med Sverige og Polen

Når Norge nå innfører en promillegrense for føring av motorvogn på 0,2 promille, føyer de seg inn blant to andre land i Europa: Sverige og Polen. Fire andre europeiske land har en promillegrense på 0,0.

En oversikt over promillegrensene i Europa, finner du her.

Avventet svenske resultater

Målsetningen med den senkede promillegrensen, er å redusere antall trafikkulykker forårsaket av påvirkede førere eller hvor ruspåvirkning kan ha vært en medvirkende årsak.

I Sverige ble promillegrensen senket til 0,2 promille i 1990. Her til lands stilte man spørsmål ved trafikksikkerhetsgevinsten ved et slikt tiltak, og valgte å avvente evalueringen av det svenske tiltaket. I januar 1997 kom rapporten, som anslår at gevinsten ved den senkede promillegrensen reduserte det totale antall ulykker i tiden 1990-1993 med cirka 4 %, dødsulykkene ble redusert med 8 %, og eneulykkene med 6 %. Det tas imidlertid forbehold og bemerkes at resultatene skal tolkes med stor forsiktighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Glem kjørepilsen

Når promillegrensen nå senkes til 0,2 promille, betyr dette i realiteten at du kan glemme kjørerpilsen. Jørg Mørland ved Norges Rettstoksikologiske Institutt sier at hensikten med den senkede promillegrensen er at man ikke i det hele tatt skal kunne drikke alkohol, og så sette seg bak rattet og kjøre. I praksis betyr en grense på 0,2 promille at det vil være umulig for de aller fleste å nyte noe som helst alkohol – dersom de ønsker å kjøre bil og samtidig holde seg under 0,2 i promille. I følge Mørland vil det være altfor usikkert og avhengig av så mange variabler, at det vil være umulig å si at du for eksempel kan drikke en halv halvflaske pils og fremdeles være innenfor grensene – slik man kunne da grensen var 0,5 promille.