Nedgang i antall trafikkdrepte

I følge Trygg Trafikk har antall trafikkdrepte i årets 9 første måneder sunket med 41 personer. De foreløpige tallene for september viser en nedgang på 11 personer fra september i fjor.

I årets ni første måneder omkom 225 personer i trafikken. Dette er en nedgang på 41 personer sammenlignet med i fjor. Det foreløpige tallet for september i år er 26 personer som er 11 færre enn samme måned i fjor. I 1998 steg tallet med 2 personer slik at det endelige tallet for september ble 39 trafikkdrepte.

Grunnen til at det kun eksisterer foreløpige tall er at man venter en liten økning selv om måneden er omme. Alle som dør av en trafikkulykke innen 30 dager etter ulykken, skal føres inn i statistikken. Det er også muligheter for tilbakegang siden påviste selvmord og de som døde av illebefinnende, før ulykken inntraff, skal ut av statistikken.

Disse ble rammet i september

Bilførere

12 personer

Bilpassasjerer

2 personer

Motorsyklister

4 personer

Mopedister

1 person

Syklister

3 personer

Fotgjengere

3 personer

Rullestolbrukere

1 person

Av de 14 som satt i bil ble 5 drept i kollisjon med annet kjøretøy og 9 ble drept ved utforkjøring. Av de 26 drepte var 21 menn og 5 kvinner.