Navigasjon med mobiltelefon

Tirsdag kunne svenske båtfolk finne sin posisjon til sjøs ved hjelp av en helt vanlig GSM-telefon. Om ikke lenge er posisjonering ved hjelp av GSM-nettet en realitet også i Norge.

Ved hjelp av en WAP-telefon, eller i form av tekstmeldinger, kan svenskene nå oppdateres om nærmeste havn eller maritime bensinstasjon når de ferdes til sjøs. Det er også mulig å følge båtens ferd fra land via en PC.

Unøyaktig

Foreløpig er posisjonering basert på GSM langt fra så nøyaktig som satellittposisjonering. Derfor gjør du trolig klokt i å beholde din gode, gamle GPS-mottaker.

Mobiltelefonen benytter seg nemlig av kun én GSM-stasjon for å regne ut posisjonen din. Dette kan gi en unøyaktighet på opptil ti kilometer. Kilder i mobilePosition, som leverer tjenesten sammen med Telia og Ericsson, understreker imidlertid at det fortløpende jobbes med å bedre nøyaktigheten. I løpet av kort tid vil GSM-posisjonering bli triangulert – det vil si motta signaler fra tre stasjoner samtidig.

En annen god grunn til å beholde GPS-mottakeren er at GSM-nettet per dags dato kun dekker kystnære farvann. Inntil dette blir utbedret er mobiltelefonen neppe skipperens førstevalg når de store verdenshavene skal krysses.

Også i Norge

Maritim posisjonering med GSM-telefon er foreløpig bare mulig for Søta Bror i øst. Men også her til lands er slike tjenester på trappene. I følge Jo Heldaas, informasjonssjef i Telenor Mobil, er posisjoneringstjenester et viktig satsingspunkt for fremtiden. Også NetCom vil tilby sine kunder denne muligheten. – Om ikke lenge vil GSM-baserte posisjoneringstjenester introduseres også i Norge, opplyser Bjørn Erik Reinseth i NetCom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.