NATO med militærøvelse som kan skape trafikkproblemer

NATO-øvelsen Noble Ledger 2014 finner sted denne og neste uke. Dette kan skape noe trafikkbryderi.

<b>"INVASJON" AV NORGE:</b> I forbindelse med NATO-øvelsen, vil mange hundre slike farkoster innta sør-norske veier de neste dagene. Heldigvis får vi vite hvor og når. Foto: FORSVARET
"INVASJON" AV NORGE: I forbindelse med NATO-øvelsen, vil mange hundre slike farkoster innta sør-norske veier de neste dagene. Heldigvis får vi vite hvor og når. Foto: FORSVARETVis mer

Det er Statens Vegvesen som advarer om mulige trafikkproblemer grunnet militærøvelsen de nærmeste dagene.

På veinettet vil publikum ifølge Vegvesenet merke stor militær trafikk i form av både enkeltkjøretøy, tungtransporter og kjøretøy i kolonner.

For mange er nok denne rundkjøringen verre enn militærkjøretøyer på veien

Nato-øvelse

Informasjonen vi har mottatt presiserer: I forbindelse med NATO-øvelsen Noble Ledger 2014 vil det i tidsrommet 2. til 15. september i perioder være militær trafikk på hovedveinettet på Østlandet.

– Dette vil tidvis kunne medføre redusert framkommelighet, sier faggruppeleder Therese Thowsen på Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo.

Transportene vil foregå både på dag-, kveld - og nattestid, og på disse veistrekningene:

• E18 Brevik - Oslo
• E6 Fredrikstad – Oslo
• E6 Oslo – Kløfta
• E16 Sandvika – Hønefoss – Lunner – Kløfta
• E16 Kløfta – Skarnes
• E16 Skarnes - Kongsvinger
• Fv24 Skarnes – Stange
• Rv3 Stange - Elverum
• Rv2 Kongsvinger - Elverum

Kjører du forresten lovlig med tilhenger? Sjekk her!

Hensyn til hovedstaden

FORHOLDSREGLER: Før disse nederlandske militærkjøretøyene skipes til Norge, blir de undersøkt og desinfisert.  Foto: FORSVARET
FORHOLDSREGLER: Før disse nederlandske militærkjøretøyene skipes til Norge, blir de undersøkt og desinfisert. Foto: FORSVARET Vis mer


For Oslo-pendlerne vil det være en lettelse at det er tatt hensyn til dem i gjennomføringsplanen.

Transportene gjennom Oslo vil nemlig skje utenom rushtid og/eller om natten.

I slutten av perioden vil det også gå en transport på E6 fra Orkanger til Stange.

Skumle tilhengere

Følger nøye med

Statens vegvesen samarbeider tett med både Forsvaret og Politiet i forbindelse med trafikkavviklingen under øvelsen.

- Vi vil følge nøye med på situasjonen på vegene, sier Thowsen.

I perioden 25. september til 4. oktober skal materiellet transporteres tilbake. Dette vil foregå på de samme på vegstrekningene som nevnt ovenfor. Da vil også da i perioder, fortsatt ifølge Stantens Vegvesen, kunne bli redusert framkommelighet.

Militærrutene:

HER SKAL DET SKJE: Forsvaret har gjort klart et kart som viser strekningene militærkjøretøy vil benytte. Foto: FORSVARET
HER SKAL DET SKJE: Forsvaret har gjort klart et kart som viser strekningene militærkjøretøy vil benytte. Foto: FORSVARET Vis mer


Les mer om øvelsen Noble Ledger her!