<b>"INVASJON" AV NORGE:</b> I forbindelse med NATO-øvelsen, vil mange hundre slike farkoster innta sør-norske veier de neste dagene. Heldigvis får vi vite hvor og når. Foto: FORSVARET
"INVASJON" AV NORGE: I forbindelse med NATO-øvelsen, vil mange hundre slike farkoster innta sør-norske veier de neste dagene. Heldigvis får vi vite hvor og når. Foto: FORSVARETVis mer

NATO med militærøvelse som kan skape trafikkproblemer

NATO-øvelsen Noble Ledger 2014 finner sted denne og neste uke. Dette kan skape noe trafikkbryderi.

Det er Statens Vegvesen som advarer om mulige trafikkproblemer grunnet militærøvelsen de nærmeste dagene.

På veinettet vil publikum ifølge Vegvesenet merke stor militær trafikk i form av både enkeltkjøretøy, tungtransporter og kjøretøy i kolonner.

For mange er nok denne rundkjøringen verre enn militærkjøretøyer på veien

Nato-øvelse

Informasjonen vi har mottatt presiserer: I forbindelse med NATO-øvelsen Noble Ledger 2014 vil det i tidsrommet 2. til 15. september i perioder være militær trafikk på hovedveinettet på Østlandet.

– Dette vil tidvis kunne medføre redusert framkommelighet, sier faggruppeleder Therese Thowsen på Statens vegvesens vegtrafikksentral i Oslo.

Transportene vil foregå både på dag-, kveld - og nattestid, og på disse veistrekningene:

• E18 Brevik - Oslo
• E6 Fredrikstad – Oslo
• E6 Oslo – Kløfta
• E16 Sandvika – Hønefoss – Lunner – Kløfta
• E16 Kløfta – Skarnes
• E16 Skarnes - Kongsvinger
• Fv24 Skarnes – Stange
• Rv3 Stange - Elverum
• Rv2 Kongsvinger - Elverum

Kjører du forresten lovlig med tilhenger? Sjekk her!

Hensyn til hovedstaden

FORHOLDSREGLER: Før disse nederlandske militærkjøretøyene skipes til Norge, blir de undersøkt og desinfisert.  Foto: FORSVARET
FORHOLDSREGLER: Før disse nederlandske militærkjøretøyene skipes til Norge, blir de undersøkt og desinfisert. Foto: FORSVARET Vis mer


For Oslo-pendlerne vil det være en lettelse at det er tatt hensyn til dem i gjennomføringsplanen.

Transportene gjennom Oslo vil nemlig skje utenom rushtid og/eller om natten.

I slutten av perioden vil det også gå en transport på E6 fra Orkanger til Stange.

Skumle tilhengere

Følger nøye med

Statens vegvesen samarbeider tett med både Forsvaret og Politiet i forbindelse med trafikkavviklingen under øvelsen.

- Vi vil følge nøye med på situasjonen på vegene, sier Thowsen.

I perioden 25. september til 4. oktober skal materiellet transporteres tilbake. Dette vil foregå på de samme på vegstrekningene som nevnt ovenfor. Da vil også da i perioder, fortsatt ifølge Stantens Vegvesen, kunne bli redusert framkommelighet.

Militærrutene:

HER SKAL DET SKJE: Forsvaret har gjort klart et kart som viser strekningene militærkjøretøy vil benytte. Foto: FORSVARET
HER SKAL DET SKJE: Forsvaret har gjort klart et kart som viser strekningene militærkjøretøy vil benytte. Foto: FORSVARET Vis mer


Les mer om øvelsen Noble Ledger her!