SOVEMIDLER OG NERVEMEDISIN: Flere nordmenn kjører under påvirkning av legemidler enn av alkohol. Nye regler fra 1. februar skal gjøre det enklere for politiet å stoppe disse sjåførene. Foto: Colourbox.com
SOVEMIDLER OG NERVEMEDISIN: Flere nordmenn kjører under påvirkning av legemidler enn av alkohol. Nye regler fra 1. februar skal gjøre det enklere for politiet å stoppe disse sjåførene. Foto: Colourbox.comVis mer

Nå skal rusede sjåfører stoppes

Lovendring skal gjøre enklere å ta sjåfører som er påvirket av legemidler eller narkotika.

Fra 1. februar innføres en ny endring i Vegtrafikkloven, som skal gjøre det enklere for politiet å ta bilister som kjører under påvirkning av andre stoffer enn alkohol.

Hurtigtesting av sjåfører

De nye reglene for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol, gir en grense for legemidler og narkotika som tilsvarer promillegrensen på 0,2.

Reglene er definert for 20 berusende eller sløvende stoffer. På listen står blant annet en rekke beroligende og smertestillende medisiner, i tillegg til rent narkotiske stoffer.

Samtidig med innføringen av de nye grenseverdiene, får politiet mulighet til å hurtigteste bilførere ved mistanke om legemiddelrus.

– Politiet kan nå gjennomføre undersøkelsen ’’tegn og symptomer’’. Den visuelle undersøkelse påviser påvirkning av narkotiske stoffer, en metode norsk politi er spesielt gode på. Det vil også benyttes spyttprøver for å påvise ulovlige stoffer, sier Leif N. Olsen i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Les også: Ny teknologi skal holde sjåføren på veien

Mange ruspåvirkede sjåfører

Selv om de fleste forbinder berusede sjåfører med alkohol, er det faktisk langt flere som kjører under påvirkning av andre stoffer.

Dette viste blant annet en større, europeisk undersøkelse fra i fjor, der langt flere sjåfører var under påvirkning av legemidler enn av alkohol på norske veger.

0,4 prosent av de totalt 9.421 spyttprøvene fra norske sjåfører påviste alkohol. Tallene for illegale stoffer og sløvende legemidler var henholdsvis 0,8 og 1,9 prosent.

Tallene fra FHI viser dessuten at det oftest er eldre kvinner og unge menn som kjører under ruspåvirkning. Den første gruppen tester oftest positivt på grunn av sovemedisiner og nervemedisiner, mens gruppen unge menn oftere benytter illegale stoffer.

Les også: Her kan du teste ut DinSides promillekalkulator