<b>FØRST I VESTFOLD:</b> Regjeringen vil innfri valgløfter og innfører 110 kilometer i timen på en strekning i Vestfold, til å begynne med som et forsøksprosjekt. Foto: COLOURBOX.COM
FØRST I VESTFOLD: Regjeringen vil innfri valgløfter og innfører 110 kilometer i timen på en strekning i Vestfold, til å begynne med som et forsøksprosjekt. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Nå skal du få kjøre i 110 km/t

Regjeringen vil prøve ut 110 km/t på E18 i Vestfold.

Regjeringen presenterte tidlig et ønske om å øke farten på norske veier. Ifølge den politiske plattformen til Høyre og Fremskrittspartiet, vil de øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 kilometer i timen, og i tillegg vil de at alle nye norske motorveier dimensjoneres til en fartsgrense på 130 kilometer i timen.

Nå er det tid for å sette planene ut i live.

– I regjeringsplattformen erklærte vi at regjeringen vil øke fartsgrensene på de tryggeste motorveistrekningene til 110 km/t basert på faglige råd. Vegdirektoratet har anbefalt å prøve dette ut på E18 i Vestfold. Bilistene skal etter planen kunne kjøre i 110 km/t på den første strekningen i mai/juni neste år, skriver statssekretær Bård Hoksrud i en pressemelding.

Strekningen på 14 kilometer mellom Kopstad og Gulli er den mest aktuelle å åpne først for å prøve ut fartsgrensen, melder Samferdselsdepartementet.

Tidligere forsøk på det samme

Det er tidligere gjort forsøk på å heve fartsgrensen til 110 kilometer i timen på de beste vegstrekningene i Norge. På bakgrunn av en utredning fra Statens Vegvesen, anbefalte Vegdirektoratet å heve fartsgrensen til 110 kilometer i timen på utvalgte strekninger som et prøveprosjekt, etter positive erfaringer med innføringen av 100-sonene.

Daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) satte imidlertid foten ned og bestemte at 100 km/t var nok. I vurderingen den gang la man vekt på trafikksikkerhet og miljø.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere mulige strekninger med økte fartsgrenser

Statens vegvesen vil nå gjennomføre tiltak og inspeksjoner som er nødvendige for å øke fartsgrensen på E18 i Vestfold, og det kan bli aktuelt å utvide med flere 110-strekninger.

Samferdselsdepartementet melder at de øvrige delstrekningene på E18 vil bli åpnet utover i 2014.

Etter at ny E18 mellom Gulli (Tønsberg) og Langåker (Sandefjord) åpner for trafikk høsten 2014, vil det være mulig med 110 km/t for en sammenhengende strekning på 80 kilometer, fra Eik i Buskerud sørover til Bommestad i Vestfold.

Etter hvert som flere prosjekter med firefelts motorveg på E18 fullføres, vil strekningen med 110 km kunne bli enda lengre, og inkludere deler av E18 i Buskerud og Telemark - i tillegg til hele E18 i Vestfold. I tillegg vurderes strekninger på E6 i Østfold som aktuelle.

Mange kjører uten å vite fartsgrensen

Sikkerhetsnivået skal være det samme

Guro Ranes, avdelingsdirektør for avdeling for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Vegdirektoratet, har tidligere sagt til DinSide at det stilles en rekke krav til veiene, blant annet for å oppnå ønsket sikkerhetsnivå.

– Dersom man øker fartsgrensene, må man kompensere for den risikoøkningen dette gir dersom man ønsker å opprettholde det samme sikkerhetsnivået, har Ranes sagt i forbindelse med en sak om nettopp den nye regjeringens ønske om å øke fartsgrensene.

– Vi har til nå forholdt oss til at høyeste tillatte hastighet har vært 100 kilometer i timen. Hvis vi får en annen bestilling, må vi sette oss ned og se på hva det vil bety når vi ønsker å opprettholde sikkerhetsnivået på veiene våre, sier Ranes til DinSide.

Øker man farten på en strekning, kan det smitte over til andre veger, advarer trafikksikkerhetsekspert