Miljøverndepartementet vil lette på reglelverket for vannscooterkjøring i norsk farvann. Foto: colourbox.com
Miljøverndepartementet vil lette på reglelverket for vannscooterkjøring i norsk farvann. Foto: colourbox.comVis mer

Nå kan vannscooter bli lov

Vannscooterforbudet foreslått opphevet.

Miljøverndepartementet tar til orde for å lette på regelverket for vannscooterkjøring i norske farvann. Får de det som de vil, vil det bli enklere å kjøre vannscooter på lovlig vis, også i Norge.

Departementet foreslår at det generelle forbudet oppheves, men at det legges noen restriksjoner på bruk i nærhet til land, verneområder, og annet.

Dersom de foreslåtte endringene blir vedtatt, kan du allerede i sommer kjøre vannscooter i Norge - helt lovlig.

Her skal du få kjøre

Forslaget innebærer at det gis en generell åpning for kjøring med vannscooter så lenge du holder deg minst 400 meter fra land i sjø, og minst 500 meter fra land i ferskvann. 400-metersgrensen vil gjelde for hele kystlinjen, fra nord til sør. 400-metersgrensen vil også gjelde ut fra holmer og øyer.

Forbudsbeltet vil også gjelde i verneområder og rundt slike verneområder. Dersom verneområdet eller forbudsbeltet må passeres for å komme ut i åpent farevann, vil dette være lov - men ferdsel i disse opprinnelige forbudssonene vil kun være tillatt for såkalt transportkjøring - som tilsier lav fart (5 knop).

Det nye lovforslaget åpner også for at de enkelte kommunene eller statlige myndigheter kan innføre forbud i tillegg til de generelle forbudssonene. For eksempel hvis hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy gjør det nødvendig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Miljøverndepartementet har nettopp sendt forslaget på høring. Høringsfristen er 4. februar. Dersom forslaget blir vedtatt, vil de nye reglene tre i kraft i juni 2013.

Du kan lese hele høringsbrevet her.

Vannscooter i Norge

Hva mener du om at det kan bli lovlig å kjøre vannscooter i Norge? (Avsluttet)
Veldig bra! Det er på tide(90%) 1570
Det er det verste som kan skje. Vi bør beholde det gamle regelverket(8%) 136
Vet ikke(2%) 32
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Hva mener DU om det nye forslaget? Del dine meninger i debatten nedenfor, og stem i avstemmingen til høyre.

Ble forbudt i 2000

Vannscooterkjøring og Norge har vært ganske så uforenlig hittil, og det er ikke på grunn av det variable været.

Ifølge småbåtlovens paragraf 40, er nemlig bruk av vannscootere og lignende motordrevne mindre fartøyer ikke tillatt i Norge.

Stortinget vedtok forbudet i 2000 for å unngå støy og forurensning, samt skader på dyre- og planteliv. Ifølge loven, heter det likevel at kommunene kan gjøre unntak fra forbudet så fremt ikke hensynet til miljø eller sikkerhet tilsier noe annet.

Det har imidlertid ikke vært enkelt å få tillatelse til dette i praksis, og overtredelse av det generelle forbudet har blitt bøtelagt med inntil 8.000 kroner.

Brudd på EØS-avtalen

Utgangspunktet for en fjerning av det generelle forbudet, er flere klager fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om at den norske loven på dette området er i strid med EØS-avtalens artikkel 11 og 13, som omhandler fri bevegelse av varer.

Det har vært flere runder, med en siste oppmykning av regelverket fra norske myndigheter i 2012, men heller ikke dette var godt nok - og ESA mener det fremdeles ikke er i tråd med EØS-avtalens bestemmelser.

ESA har foreslått et nylig vedtatt dansk system, som baserer seg på et generelt forbudsbelte ut fra land, øyer og holmer, som en akseptabel løsning. Det er nettopp denne modellen som nå skisseres i Norge.

I høringsbrevet skriver Miljøverndepartementet at regjeringen fremdeles mener det norske regelverket er innenfor det Norge med sitt høye beskyttelsesnivå for miljø og sikkerhet har adgang til innenfor EØS-retten. Men de innrømmer at systemet er komplisert:

«Regelverket er imidlertid komplisert, og det er en utfordring for kommunene både administrativt og kunnskapsmessig å få gitt nye forskrifter tilstrekkelig raskt. Ut fra en samlet vurdering med vekt på et fortsatt høyt beskyttelsesnivå for miljø og sikkerhet, ønsket om et enklere regelverk for brukere og myndigheter, større sikkerhet for at regelverket er i samsvar med EØS-retten, og i lys av den nye danske modellen, mener regjeringen at det er hensiktsmessig å se på den norske ordningen på nytt.» (Sitat fra høringsbrevet).

Forslag til lovendringer er nå altså sendt på høring til ulike departementer og ulike andre instanser som kan ha meninger om dette.

Hva mener DU om det nye forslaget? Kjør debatt!