Foto: PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI
Foto: PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDIVis mer

Nå kan du bli narkotestet

Regjeringen vil endre loven for å få misbrukerne fra veien.

En av hundre bilførere utgjør økt trafikkfare på grunn av rus forårsaket av narkotika og legemidler. Derfor åpner samferdselsministeren for at det nå skal bli lov å narkoteste førerne på veiene.

I skrivende stund har politiet ikke hjemmel til å gjøre dette, og i praksis er det derfor lov å kjøre bil i lett narkorus.

Nå kommer narkometeret

Trafikantene blir flinkere

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete sier i en pressemelding at politiet vil kunne ta i bruk "narkometeret" i løpet av 2010.

- En slik lovendring vil føre til økt oppdagelsesrisiko. Trafikantene sin følelse av økt risiko for å bli oppdaget av politiet spiller en viktig rolle for hvordan trafikantene innretter sin ferdsel, sier samferdselsministeren.

Alkolåsen gjør sitt inntog i bilparken

Hver dag er det mange førere på veiene som har ruset seg. Dette vil regjeringen nå til livs. Foto: colourbox.com
Hver dag er det mange førere på veiene som har ruset seg. Dette vil regjeringen nå til livs. Foto: colourbox.com Vis mer


- Skynd dere!

Før loven kan endres må derimot rapporten som legger grunnlaget for dette lovforslaget, ”Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol. Forslag til endringar i vegtrafikkloven”, på en bred høringsrunde. I tillegg må lovforslaget godkjennes i Stortinget.

Kari Sandberg, direktør for Trygg Trafikk, er svært positiv til dette signalet fra Samferdselsdepartementet, og håper nå at lovendringen gjennomføres raskt.

- Nå må man ikke bruke for lang tid før dette faktisk kan gjennomføres, sier hun.

Synes du det er greit å bli narkotestet i kontroll? (Avsluttet)
Ja, dette er viktig for å ta synderne(63%) 264
Nei, dette synes jeg ikke noe om(26%) 110
Det er det samme for meg(11%) 44
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Avholdne motorførere fylte 80 år

Omdiskutert

Trygg Trafikk har jobbet hardt for å få i gang endringer i veitrafikkloven slik at såkalte narkometere kan tas i bruk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vi hadde en stor ruskonferanse i fjor hvor hovedtanken var å få fortgang i arbeidet med å kunne kontrollere rusmistenkte, både ved å få endringer i veitrafikkloven og nulltoleranse for illegale stoffer, sier Sandberg.

- Det har vært diskutert om dette er godt nok, men hvis vi kan ta 80/90 prosent er det godt nok foreløpig.

I likhet med alkometeret, vil ikke narkometeret være tilstrekkelig bevis for at man har hatt ulovlige stoffer i blodet mens man har kjørt. En slik positiv hurtigtest må alltid følges opp med blodprøve og klinisk legeundersøkelse.

Livsfarlig å kjøre dagen derpå

Nulltoleranse for rus

Arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten er ledet av Samferdselsdepartementet, med representanter fra Justisdepartementet, politiet, påtalemyndighetene og Folkehelseinstituttet. Og arbeidsgruppen foreslår flere endringer av veitrafikkloven i forhold til ruspåvirket kjøring.

Rapporten er blant annet basert på et "nulltoleranseprinsipp" som klart skal markere at ruspåvirkning og kjøring ikke hører sammen. Det er derimot tatt høyde for de som tar reseptbelagte medisiner, som vil gå innunder unntaksregler.