Fra 1. juli kan det koste deg 1500 kroner å glemme dette. Foto: Colourbox
Fra 1. juli kan det koste deg 1500 kroner å glemme dette. Foto: ColourboxVis mer

Nå blir det grisedyrt å glemme dette

Gebyret øker i sommer.

Fra 1. juli øker gebyret for å glemme bilbelte fra 750 til 1.500 kroner.

- Man utsetter seg for en utrolig risiko ved å ikke bruke bilbelte, og det økte gebyret er jo ikke noe som vil ramme folk flest. Det er gratis å ta på seg bilbeltet, sier seksjonsleder Finn Harald Amundsen i trafikksikkerhetsseksjonen i Statens Vegvesen.

Hva synes du om at gebyret for manglende bilbeltebruk økes? Si din mening i debatten nedenfor.

Vil nå ungdommen

Ifølge Amundsen bruker 93 prosent av de som sitter i forsetet bilbelte, og rundt 85 prosent av de som sitter i baksetet.

Det er i stor grad ungdommen som samferdselsmyndighetene er ute etter å nå.

Bruker du belte?

Bruker du bilbelte? (Avsluttet)
Ja, alltid(73%)
Som oftest, men ikke alltid(18%)
Aldri(5%)
Sjelden(5%)
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


- Spesielt når vi ser på ungdomsulykker er det lav bilbeltebruk. Halvparten av de drepte har ikke brukt bilbelte. Vi håper at dette tiltaket skal slå ut spesielt i denne gruppen hvor vi ønsker å få opp bruken av bilbelte, sier Amundsen til DinSide.

- Dersom flere bruker bilbelte, blir det færre dødsulukker og færre skadde i vegtrafikken. Økt bruk av bilbelte er ett av flere tiltak for å gjøre trafikken enda tryggare, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding i forbindelse med det økte bilbeltegebyret.

1500 kroner

Forslaget om de økte gebyrene ved unnlatelse å bruke bilbelte, kom fra Vegdirektoratet. Opprinnelig var forslaget derfra en økning fra 750 til 2500 kroner. Den endelige gebyrendringen ble vedtatt av Samferdselsdepartementet, men da fastsatt til 1500 kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Vårt utgangspunkt var at vi så på andre gebyrer, ut fra tiltak med trafikksikkerhelsmessig effekt. Ut i fra dette så vi at gebyret kanskje burde ligge på dette beløpet. Men vi er veldig fornøyde med 1500 kroner, og tror at de økte gebyrene får stor betydning, sier Amundsen videre.

50 prosent større sjanse for å overleve

Bruk av bilbelte påvirker ikke ulykkestallene, men du utsetter seg selv for en vesentlig mindre sjanse for å bli skadd dersom du tar deg tid til å feste beltet. Undersøkelser viser at bruk av bilbelte på fører- og forsetepassasjer-plass gjør det 40-50 prosent mindre sannsynlig å bli drept, i fall man utsettes for en ulykke. Dersom alle bruker bilbelte til enhver tid, ville det ifølge Samferdseldepartementet bli 40 færre trafikkdødsfall hvert år.

Tall fra 2006 viser at 41 prosent av alle omkomne i bilulykker ikke hadde brukt bilbelte. En analyse av ulykkene i januar 2009 viser at ni av de 19 som døde i trafikken den måneden, ikke brukte bilbelte.

- Det er et uvanlig høyt tall, forteller seksjonsleder Finn Harald Amundsen, i en pressemelding. I sju tilfeller var kjørefarten medvirkende årsak til ulykkene. Sju av ulykkene var møteulykker, fire var utforkjøringer, mens en var kryssulykke og en var fotgjengerulykke.

Hva synes du om at gebyret for manlgende bilbeltebruk økes? Si din mening i debatten nedenfor.