Motor og kjøreegenskaper

Panseret på en Think får du ikke lov til å åpne. Ikke er det nødvendig heller, for det er lite du får gjort med en elektromotor…

Det summer fra Think. Hele tiden, og til tider litt vel mye etter vår smak - men det er nå en gang slik elmotorens arbeidsmelodi lyder.

0-50 på 7 sekunder

For koblet til batteripakken på 114 Volt sitter en trefaset, vannkjølt, elmotor. En motor som skal gi Think City en rekkevidde på 85 kilometer ved bykjøring, og som skal greie å akselerere den 960 kilo tunge bilen fra stillestående og opp til 50 kilometer i timen på 7 sekunder. Noe vi slett ikke betviler, gitt at motoren har hele 36 hester til rådighet.

Noe som strengt tatt ikke er mer enn hva det bør være. For selv om kraften holder til relativt effektiv forflytning i byen, kommer det til kort når hastighetene stiger - og når bakker og berg fyller frontruten. At du kommer til å lage kø er like sikkert som at du vil gå tom for strøm.

Kort rekkevidde

For oppoverbakke faller måleren for batterikapasiteten like fort som hastigheten, vi greide ikke mer enn 45,2 kilometer før batteriene i Think skrek etter mer strøm. riktignok var ikke været på vår side, og våte veier - til dels dekt med snø og slaps - gjorde nok sitt til at rekkevidden ble så kort som den ble.

Likevel, slik vær hører til i Norge, og man kan vel ikke godta at man må la kjøretøyet stå bare fordi kjøreforholdene ikke er ideelle?

Dårlige bremser

Hva så med kjøreegenskapene? Vel, Think har gode nok kjøreegenskaper, med tanke på både bruksområde og ikke minst med tanke på hvilke hastigheter den skal kjøres i. Likevel må vi sette et spørsmålstegn ved hvorfor styringen er så tung som den er - for ved lukeparkeringer eller krappe svinger må man virkelig ta i for at Think skal forandre retning. Så tung er styringen på Think at det går utover manøvreringsdyktigheten ved bykjøring.

Også er det bremsene, som slett ikke holder mål. Ikke bare er de trege, men de er også uhyre vanskelige å dosere. For når du først har fått låst dem må du nesten slippe opp pedalen igjen før bremsene slipper såpass at hulene igjen begynner å rulle.