Wirerekkverk som midtdelere er omstridt, og det blir ikke mer av dette i Norge foreløpig. Foto: Joel Torsson/Wikimedia commons
Wirerekkverk som midtdelere er omstridt, og det blir ikke mer av dette i Norge foreløpig. Foto: Joel Torsson/Wikimedia commonsVis mer

Ministeren sier nei til wire

Regjeringen vil ikke ha flere wirerekkverk på norske veier.

Midtrekkverk kan være svært effektivt mot møteulykker. Vegdirektoratet foreslo i 2011 å åpne for bruk av wirerekkverk på enkelte norske veier, og gjennomførte i 2012 en høring med forslag til endrede retningslinjer for bruk av midtrekkverk.

Men nå sier regjeringen nei til flere wirerekkverk som midtdeler.

Det er ikke første gang. I 2006 satte daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete foten ned for bruk av wirerekkeverk mellom kjørebaner - også kalt eggdelere eller osteskjærere.

Noe av bakgrunnen for dette var protesten fra motorsykkelmiljøet, som også gjenspeiler seg i kallenavnene ovenfor. De argumenterer med at wirerekkverk kan etterlate forferdelige skader på en motorsyklist.

Argumentene for wire

En svensk studie fra 2012 hevder imidlertid at skaderisikoen for motorsyklister ikke er større ved wirerekkverk enn ved andre stålrekkverk. En tidligere studie fra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fra 2009 sier at wirerekkverkene har økt trafikksikkerheten og minsket antallet omkomne for såvel personbiler som mc.

Mer om studiene, og argumentene for og mot wirerekkverk


Vegdirektoratet har altså ønsket at wire burde bli brukt på eksempelvis smale veger, og har bedt om at rekkverktypen kunne blitt tillatt i begrenset omfang.

Arnstad sier nei

– Forbudet opprettholdes fordi trafikksikkerheten ivaretas på en god måte med andre typer midtrekkverk, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Departementet argumenterer fortsatt med hensynet til motorsyklistene «som opplever wirerekkverk som utrygt», og skriver dessuten at vedlikeholdskostnadene for denne typen rekkverk er høyere enn for andre rekkverkstyper.

Hvorfor bygges det så mange rundkjøringer?