Minimal interesse for miljøbiler

Hvis vi skal tro en stor undersøkelse utført for forsikringsselskapet If, er norske bilister forbausende lite opptatt av miljøvennlige biler.

If-undersøkelsen er dårlig nytt både for produsenter av miljøvennlige biler og for andre som hadde håpet at norske bilister i stadig større grad ville vektlegge miljø når de kjøper bil.

If har nemlig spurt 1.900 nordmenn om miljøutfordringene har fått konsekvenser for dem som bilførere. Bare 674 personer (35,5 prosent) svarer bekreftende på dette spørsmålet. Det betyr at bare én av tre nordmenn har latt miljødebatten påvirke deres egen bilbruk.

Under fem prosent

Samtidig ble de 674 "miljøvennlige" personene bedt om å svare på hva de gjør for å ta hensyn til miljøutfordringene. Og her kommer bomben - kun 83 personer - 12,3 prosent - svarte at de vurderer å kjøpe en mer miljøvennlig bil. Og da snakker vi altså om 12,3 prosent av dem som svarer at miljøutfordringene faktisk har påvirket dem som bilførere (674 av 1.900 opprinnelige deltakere).

104 GRAM: Toyota Prius slipper kun ut 104 gram av klimagassen CO2 per kilometer og har svært lave lokale utslipp. Ifølge en stor undersøkelse utført av If virker det imidlertid som om det er liten interesse for både Prius og andre miljøvennlige biler.
104 GRAM: Toyota Prius slipper kun ut 104 gram av klimagassen CO2 per kilometer og har svært lave lokale utslipp. Ifølge en stor undersøkelse utført av If virker det imidlertid som om det er liten interesse for både Prius og andre miljøvennlige biler. Vis mer
«Dette innebærer at 95,6 prosent av de spurte ikke oppga at de har vurdert å kjøpe en mer miljøvennlig bil.»

Hva med deg?

Vurderer du å kjøpe en mer miljøvennlig bil neste gang? (Avsluttet)
Nei(45%) 432
Ja(40%) 388
Tja(15%) 140
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Hvis vi tar utgangspunkt i alle de 1.900 spurte, utgjør de 83 personene kun 4,4 prosent. Dette innebærer at 95,6 prosent av de spurte ikke oppga at de har vurdert å kjøpe en mer miljøvennlig bil.

Ingen svaralternativer

Med et så oppsiktsvekkende resultat stilte vi oss selvsagt spørrende til hvilket spørsmål de telefonintervjuede faktisk ble stilt og hvordan intervjuene foregikk. Vi har derfor snakket med Perduco, selskapet som i samarbeid med Norstat utførte undersøkelsen for If.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Perducos Seniorrådgiver Reidar Dischler kan fortelle oss at det eneste spørsmålet som ble stilt respondentene var følgende:

"Hvilke konsekvenser har dagens miljøutfordringer fått for deg som bilfører?"

Respondentene fikk altså ikke "hjelp" i form av ulike svaralternativer, men måtte selv komme opp med konkrete konsekvenser.

"Bilfører"

Det faktum at spørsmålet inneholder begrepet "bilfører" kan muligens delvis forklare hvorfor bare 83 personer oppga at de vurderer å kjøpe en mer miljøvennlig bil. Hadde Perduco valgt å bruke termen "bileier" - for ikke å snakke om "bilkjøper" - ville høyst sannsynlig flere ha oppgitt at de vurderer å kjøpe en mer miljøvennlig bil.

Interessant

109 GRAM: Honda Civic Hybrid
109 GRAM: Honda Civic Hybrid Vis mer


Undersøkelsen er likevel interessant, fordi den avslører at en svært liten del av befolkningen kobler miljøproblematikk til hvilken bil de eier og kjører. Dette til tross for et voldsomt mediefokus på drivhuseffekt, CO2 og miljøbiler de siste årene. Skal vi tro resultatene fra denne undersøkelsen er det derfor ikke sikkert at de som har spådd at de nærmeste årene vil stå i miljøbilens tegn vil treffe særlig godt med sin spådom.

Små kjønnsforskjeller

Var du blant dem som trodde at kvinner er mye mer opptatt av miljø enn menn? Vel, ikke denne gangen. Kun 13 prosent av de spurte kvinnene vurderer å kjøpe mer miljøvennlig bil, mot 11 prosent av mennene.

Små aldersforskjeller

104 GRAM: Mini Cooper D
104 GRAM: Mini Cooper D Vis mer


Du trodde kanskje også at unge mennesker er mer opptatt av miljø enn eldre? Vel, også denne myten står muligens for fall. Denne undersøkelsen oppviseri hvert fall minimale ulikheter aldersgruppene i mellom (Under 30 år: 13 prosent, 30-39: 11 prosent, 40-49: 12 prosent, Over 50 år: 12 prosent).

Mest miljøbilfokus i Akershus

Men geografiske forskjeller er det. Hele én av fire (25 prosent) østfoldinger svarer nemlig at de vurderer å kjøpe en mer miljøvennlig bil. De samme gjelder 19 prosent av de spurte fra Akershus. I Troms og Møre og Romsdal er det imidlertid ingen av de spurte - 0 prosent - som går med planer om bytte ut bilen med en mer miljøvennlig variant.

Utdannelse viktig

Også utdannelse viser seg å ha stor betydning. Blant personene som kun har gjennomført grunnskole er det kun 8 prosent som vurderer å kjøpe en mer miljøvennlig bil. Blant folk med mer enn tre år universitets- eller høyskoleutdannelse er det dobbelt så mange (16 prosent).

Ikke spesielt glødende engasjement

99 GRAM: Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion
99 GRAM: Volkswagen Polo 1.4 TDI BlueMotion Vis mer


Miljøvennlige biler står altså ikke høyt på nordmenns agenda. Hva er det så norske bilister gjør for å ta hensyn til klimatrusselen? Vel, ifølge denne undersøkelsen; ikke spesielt mye. For eksempel var det 4 av 1.900 personer (0,2 prosent) som oppgir at de vurderer å velge bort bilferie, mens 6 personer (0,3 prosent) kjører mindre til skole og fritidsaktiviteter.

26 personer (1,4 prosent) satser mer på kompiskjøring, mens 44 personer (2,3 prosent) har lagt om kjørestilen. 61 personer (3,2 prosent) oppgir at de går mer, 66 personer (3,5 prosent) at de sykler mer og 79 personer (4,2 prosent) at de kjører mer kollektivt. Vi antar at mange av de overnevnte er blant de 277 personene (14,6 prosent) som oppgir at de nå kjører mindre bil enn før.

Kilder: If, Perduco

Les også:
Velger 4x4 fremfor klima
De beste miljøbilene
Slik sparer du penger og miljø
Alt om lufttrykk: Økt sikkerhet, penger og miljø spart