For mange er bilens bensinforbruk viktig ved kjøp, men de ferreste kjører økonomisk, viser en Engelsk undersøkelse.
For mange er bilens bensinforbruk viktig ved kjøp, men de ferreste kjører økonomisk, viser en Engelsk undersøkelse.Vis mer

Miljø: Forbruk viktig ved kjøp

En ny engelsk undersøkelse, foretatt av FTA (Freight Transport Association), viser at den viktigste forutsetningen for bilkjøpet er drivstoff-forbruket. Det oppsiktsvekkende er at svært få bryr seg om å kjøre økonomisk når de sitter bak rattet.

Omlag 50 prosent av bilkjøpere hevder at det viktigste argumentet når de kjøper bil er at den bruker lite drivstoff. Drivstoff-forbruket er viktigere enn både pris og komfort når kjøpsbeslutningen taes.

Til tross for dette er det bare syv prosent som kjører på en slik måte at de sparer drivstoff. Hele 60 prosent følger ikke med på bilens forbruk, og 49 prosent legger ikke vekt på å kjøre på en økonomisk måte. Dette til tross for at bilens drivstofforbruk var det viktigste argumentet da bilen ble kjøpt.

- Det er helt tydelig at drivstofføkonomi er viktig for mange som kjøper ny bil, men de fleste ser ut til å glemme å utnytte det når de sitter bak rattet, hevder Simon Chapman, som er informasjonssjef i FTA.