10 ble drept i kollisjon med annet motorkjøretøy.
10 ble drept i kollisjon med annet motorkjøretøy.Vis mer

Menn topper ulykkesstatistikken

Andelen menn som er omkommet i novembertrafikken er svært høy. Tall fra Trygg Trafikk viser at 28 personer hittil har omkommet i november. 24 av disse er menn.

De resterende fire fordeler seg på to kvinner og to barn. Foreløpige tall viser at 28 personer har omkommet som følge av trafikkulykker i november i år. Det endelige tallet for samme tid i fjor var 17 personer. Gjennomsnittstallet de siste fem årene på antall omkomne i november måned, er 21.

Flest bilførere

Ofrene i november fordeler seg på disse trafikantgruppene; 18 bilførere, 4 bilpassasjerer, 2 syklister, 1 akende og 3 fotgjengere. Av bilførerne og bilpassasjerene, som til sammen utgjør 22 personer, ble 10 drept i kollisjon med annet motorkjøretøy, og 12 i utforkjøring.

Allerede flere døde enn siste år

Kun en måned gjenstår av dette året, men allerede nå har 321 personer mistet livet i trafikken. Det er allerede langt høyere enn gjennomsnittet for de siste årene, trass i at vi har en måned igjen av året. Hele 35 flere har omkommet i trafikken hittil i år, sammenliknet med samme tidspunktet i fjor, hvor tallet var 286 drepte. Det totale antall trafikkofre de siste fem årene, har vært gjennomsnittlig 285,4 per år.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.