MC: Ulykker under lupen

En arbeidsgruppe nedsatt av Vegdirektoratet har analysert 22 ulykker med tung sykkel i Vestfold 1998. Rapporten er ikke oppsiktsvekkende, men det er konklusjonene.

I undersøkelsen inngår 22 uykker med tung sykkel i Vestfold i 1998-sesongen. Og ulykkene hadde en klar sammenheng med sjåførens erfaring og kompetanse. Av de 22 ulykkesfuglene hadde nemlig 14 av syklistene mindre enn et halvt års erfaring på den sykkelen de kjørte. 13 av syklene var av "R"-type (Racing-sykkel for gatebruk), og 11 av syklene var lånt eller leid.

I 2 av ulykkestilfellene kunne feilen relateres direkte til feil ved sykkelens sidestøtte, og ingen av ulykkene kunne tilskrives direkte feil ved veien eller vemerking/skilting.

I en pressemelding fra Vegdirektoratet, sier direktoratet Richard Muskaug at hovedinntrykket er at det er et misforhold mellom adferd og kompetanse og at det på bakgrunn av dette kan være naturlig å revurdere føreropplæringen og vurdere krav til etterutdanning. I tillegg føyer han til;
-- Utleie av motorsykler og ønskelighet av racingsykler bør også vurderes.

Utopi!

En slik problemstilling blir effektivt avvist av NMCU -- Norsk Motorcykkel Union -- som utopisk. Politisk talsmann Morten Hansen i NMCU peker blant annet på at det i Vestfold-ulykkene var flere sykler som var stjålet, og at R-utgavene i den sammenheng er de mest populære tyveriobjektene. Og leier man sykkel, skal man gjerne ha det grommeste jernet som er få lånt -- selv om erfaringen muligens mangler.

Statistikk NMCU sitter på, viser dessuten at det ikke nødvendigvis er en klar sammenheng mellom effekt og ulykkestall -- selv blant R-syklene.

Selv om det for eksempel skulle innføres en maksgrense for slagvolum på 250 ccm, minner Hansen om at det finnes flere sykler innen denne kategorien som skulle kunne tilfredsstille de mest fartshungrige.
-- En ytterligere reduksjon av ulykkestallene vil i første rekke være et resultat av bedre opplæring og holdningsskapende arbeid, avslutter Hansen.

(Bildet i artikkelen er av et råskinn uten R-betegnelse; Buell X1. Du kan lese mer om denne sykkelen ved å klikke her. For å få opp en komplett liste over alt MC-stoffet som er publisert på DinSide, kan du bruke denne lenken.)