Mange får trøbbel på grunn av feil drivstoff

- 50 om dagen fyller feil.

– Viking hadde rett i overkant av 4.000 feilfyllinger i sommermånedene, mot 2.600 for samme tidsintervall høst og vinter. Dette betyr med andre ord at Viking har cirka 50 feilfyllinger per dag i sommermånedene, sier Ingvill Refsnes i Viking Redningstjeneste til DinSide.

– Antall bilister som har fylt feil drivstoff på tanken har økt med 60 prosent i sommer, sier Refsnes videre.

– Erfaringen er at det er mer feilfylling på sommermånedene enn på vinteren, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF.

NAF hadde til sammen 1.429 utrykninger som følge av feil eller mangler på drivstoff i juni, juli og august. Bare i august var det 301 som fylte bensin på dieselbilen og sju som fylte diesel på bensinbilen.

Med 50 per dag fra Viking og ti per dag fra NAF, blir dette rundt 60 feilfyllinger per dag i sommermånedene. I tillegg kommer utrykningene fra Falck.

I løpet av ett år har NAF Veihjelp 182.209 assistanser, og Viking Redningstjeneste har cirka 180.000 assistanser.

Motorfeil og flatt batteri årsaken til flest bilberginger

Lånte biler og stress

Ifølge Ingvill Refsnes, har altså feilfyllingene økt med 60 prosent i sommer, i forhold til vintermånedene.

– Våre antagelser er at i ferien kjører mange lånte, leide eller husholdningens andre bil som bruker et annet drivstoff enn egen bil. Dette kommer i tillegg til generelt feriestress nå i sommerhalvåret. De fleste finner fort ut av tabben når de har tanket feil drivstoff og tar direkte kontakt med Viking, skadested er ofte bensinstasjonen, forteller Refsnes.

I all hovedsak dreier feilfyllingene seg om folk som fyller bensin på dieselbilen. Det motsatte er vanskeligere fordi munningen på dieselpistolen har større diameter enn tankåpningen.

Feilfyllingen kostet 10.828 kroner

– Generelt er antall feilfyllinger i ferd med å stabilisere seg etter en eksplosjonsartet utvikling som en konsekvens av at avgiftspolitikken på dieselbiler gjorde disse mer prisgunstige, forteller Refsnes i Viking Redningstjeneste.

Bensin på diesel er krise

Hvis du har fylt bensin på dieselbilen må bilen på bergingsbil og fraktes til et verksted som kan tømme tanken.

Med SoloDiesel kan du unngå feilfyllinger

Bensin på dieselbil: Her er importørene helt klare på at bilen ikke under noen omstendighet skal startes, og at bilen skal på verksted for å foreta en total tømming av tank og rør. Det er mer enn sannsynlig at dieselpumpe og dyser tar skade.

Diesel på bensinbil: Diesel på bensinbil er normalt ikke noe stort problem å fjerne. Faren er hvis det etter en tids kjøring etterpå kommer ren diesel inn i motoren når denne er varm. Hvis vi er riktig uheldig kan det brennes hull i stempel med bakgrunn i den betydelige større energien som er i diesel.