Lundes Kjøreskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Lundes Kjøreskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 8 50 % 114 46 % 46 %
1998 15 20 % 95 32 % 30 %
1999 2 0 % 109 40 % 40 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.