LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Andre betegnelser: propan, petroleumsgass, kondensert petroleumsgass, autogass, hydrokarbongass, gasol

Volvo V70 Bi-Fuel (ikke lenger i salg)
Volvo V70 Bi-Fuel (ikke lenger i salg) Vis mer
LPG (Liquefied Petroleum Gas)


Hovedingrediensen i LPG er propan (C3H8), som er et biprodukt ved raffinering av råolje. Som forkortelsen tilsier er LPG flytende (liquefied), noe man oppnår ved nedkjøling og komprimering.

LPG oppbevares ved omkring seks bar, noe som er et moderat trykk sammenlignet med biogass og CNG. Dermed slipper man unna med en relativt ukomplisert oppbevaring og fylling. Fordi LPG er satt under trykk, blir imidlertid infrastrukturen mer komplisert enn den vi kjenner fra bensin og diesel.

Regnes ikke som miljødrivstoff

LPG under trykk har omtrent 75 prosent av energiinnholdet i bensin, noe som gir redusert effekt og/eller rekkevidde. Utslippene av CO2, NOx, HC og CO er noe, men ikke mye, lavere enn for bensinbiler. Utslippsreduksjonen er faktisk så beskjeden av LPG-biler ikke lenger regnes som miljøbiler i Sverige.

Blant ulempene knyttet til LPG er høyere forbruk av smøreoljer og det faktum at LPG-tanken vanligvis vil stjele plass.

LPG-biler har alltid en egen bensintank i tillegg, LPG-tilpassede motorer kan nemlig også kjøres på bensin. Dermed har føreren mulighet til å fylle på ordinære bensinstasjoner hvis det ikke skulle være LPG-stasjoner i området.

Greit å bygge om

Volvo V70 Bi-Fuel var blant de få LPG-bilene som har vært markedsført i Norge. V70 Bi-Fuel er imidlertid gått ut av produksjon. Men det er relativt ukomplisert og ikke altfor kostbart å bygge om bensinbiler til LPG-drift.

Sammendrag: LPG

  • Ingen personbiler i salg i Norge
  • Mer enn femti pumper i Norge (Esso, LPG Norge, Shell og Statoil)
  • Da har vi gjennomgått de tre mest kjente alternative ikke-fornybare drivstoffene; CNG, LNG og LPG. Før vi gir oss tar vi imidlertid en titt på enda et "drivstoff" - elektrisitet - som brukes i både elbiler og hybridbiler. Les om elbilen her.