LNG (Liquefied Natural Gas)

Andre betegnelser: flytende naturgass, naturgass, metan


I likhet med biogass og CNG, består LNG hovedsaklig av metangass (CH4). Men i motsetning til biogass og CNG, som oppbevares i gassform, oppbevares LNG flytende. Dette oppnås ved å kjøle naturgassen kraftig ned. I denne prosessen skilles vann samt butan, propan og andre gasser ut fra naturgassen.

Dieselmotor-basert

I motsetning til CNG-motorer, som er basert på tilpassede bensinmotorer, tar LNG-motoren utgangspunkt i en dieselmotor. Selv om LNG oppbevares ved omkring åtte bar, har den et mye lavere energiinnhold enn diesel. Stor rekkevidde fordrer derfor store tanker. Dette er blant årsakene til at LNG i dag hovedsaklig brukes i store lastebiler/trekkvogner.

Ingen biler, ingen pumper

Vi kjenner i skrivende stund ikke til personbilmodeller som er tilpasset LNG. Vi kjenner heller ikke til noen offentlig fyllestasjon for LNG i Norge.

Sammendrag: LNG

  • Ingen personbiler i salg
  • Ingen pumper i Norge
  • Les om LPG her.