Liten nedgang i antall trafikkdrepte

I følge Trygg Trafikk har antall trafikkdrepte i årets 5 første måneder sunket med 4 personer. De foreløpige tallene for mai viser en nedgang på 2 personer fra mai i fjor.

I følge Trygg Trafikk har antall trafikkdrepte i årets 5 første måneder sunket med 4 personer. De foreløpige tallene for mai viser en nedgang på 2 personer fra mai i fjor.

I årets fem første måneder omkom 110 personer i trafikken. Dette er en nedgang på 4 personer sammenlignet med i fjor. Det foreløpige tallet for mai i år er 22 personer som er 2 færre enn samme måned i fjor.

Av de 22 omkomne var 14 menn, 7 kvinner og 1 barn. Av de til sammen 16 personene som omkom i bil, omkom 4 i kollisjon med annet kjøretøy og 12 i utforkjøringsulykker.

Grunnen til at det kun eksisterer foreløpige tall er at man venter en liten økning selv om måneden er omme. Alle som dør av en trafikkulykke innen 30 dager etter ulykken, skal føres inn i statistikken. Det er også muligheter for tilbakegang siden påviste selvmord og de som døde av illebefinnende, før ulykken inntraff, skal ut av statistikken.

Disse ble rammet i mai

OmkomneAntall
Bilførere11 personer
Bilpassasjerer5 personer
Motorsyklister3 personer
Forgjengere3 personer