Lippert Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Lippert Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 89 30 % 30 %
1998 2 0 % 92 37 % 36 %
1999 0 0 % 75 29 % 29 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.