Lettere å kjøpe sikker bil i 2009

Fra og med neste år vil Euro NCAP-stjernene inneholde langt mer informasjon.

«For eksempel er det svært, svært få produsenter som har trukket frem resultatene i påkjørseltesten (fotgjengere) i sin markedsføring.»Det europeiske kollisjonstest-instituttet Euro NCAP har testet personbilers sikkerhet siden 1997. Siden 2003 har Euro NCAP operert med tre disipliner; voksenbeskyttelse, barnebeskyttelse og fotgjengerbeskyttelse. Resultatene i hver av disiplinene har gitt et antall poeng, som igjen har resultert i et antall stjerner (inntil fem stjerner i de to første disiplinene, inntil fire i fotgjengerbeskyttelse).

Aktivt sikkerhetsutstyr

Denne løsningen har imidlertid hatt i seg en del svakheter. Euro NCAP-resultatene sier for eksempel ikke noe om aktivt sikkerhetsutstyr, som for eksempel antiskrens (ESP), elektronisk bremsekraftfordeling (EBD) eller kurvekontroll (CBC). Slikt aktivt sikkerhetsutstyr har som oppgave å sørge for at en ulykke unngås. Dette i motsetning til passivt sikkerhetsutstyr som kollisjonsputer og beltestrammere, som kun har skadebegrensende effekt.

Sikker eller usikker?: Euro NCAP 1 (Voksenbeskyttelse)
Sikker eller usikker?: Euro NCAP 2 (Barnebeskyttelse)
Sikker eller usikker?: Thatcham (Nakkesleng/whiplash)

Påkjørsel bakfra

Frontkollisjonstesten, her en Ford Kuga.
Frontkollisjonstesten, her en Ford Kuga. Vis mer


Fordi selve kollisjonstestene kun består av én frontkollisjon og to sidekollisjoner (side og stolpe) har Euro NCAP-stjernene heller ikke sagt noe om hvordan de testede bilene beskytter sine passasjerer ved påkjørsel bakfra.

Kolliderer med sin egen vekt

Og fordi frontkollisjonstesten foregår ved at den aktuelle bilen kjøres inn i en barriere - og dermed kolliderer med sin egen vekt - får lette biler en stor fordel sammenlignet med tyngre. Dermed har det vært lettere for små biler å oppnå høye poengsummer og fem stjerner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ordinær logikk tilsier imidlertid at en lett bil relativt sett vil tape i kollisjon med en tung bil og at en "trestjerners storbil" dermed i praksis vil kunne være sikrere enn en "femstjerners" småbil. Resultatet er at man ikke har kunnet sammenligne stjerner på tvers av de ti ulike Euro NCAP-bilklassene.

Samme problemstilling gjør seg forøvrig gjeldende i stolpetesten, der den testede bilen slynges sideveis inn i en jernstolpe.

Tre uavhengige resultater

Frontkollisjonstesten
Frontkollisjonstesten Vis mer


Et annet problem er det faktum at hver bil oppnår tre ulike resultater som gir grunnlag for tre ulike stjerne-rekker (vokne, barn og fotgjengere). Dermed kan de ulike produsentene i sin markedsføring velge å kun fokusere på disipliner der deres biler har oppnådd et høyt antall stjerner. For eksempel er det svært, svært få produsenter som har trukket frem resultatene i påkjørseltesten (fotgjengere) i sin markedsføring. Dette fordi de aller fleste biler har oppnådd svært dårlige resultater på dette området, noe som har bekymret Euro NCAP.

"Totalsum-stjerner"

Med det nye poengsystemet mener Euro NCAP at de skal eliminere mange av de nevnte svakhetene. For det første vil instituttet endelig innføre overhengende totalsum-stjerner, som vil reflektere bilens totale sikkerhetsnivå. For å oppnå fem "totalsum-stjerner" holder det ikke å gjøre det godt i én eller to disipliner - heretter må bilen gjøre det godt i samtlige øvelser.

Dermed oppnår Euro NCAP blant annet å tvinge bilprodusentene til å legge mye større vekt på å gjøre sine bilmodeller mindre aggressive mot myke trafikanter.

Aktiv sikkerhetsutstyr

Sidekollisjonstesten
Sidekollisjonstesten Vis mer


I tillegg vil Euro NCAP innføre en helt ny disiplin: "Safety Assist", som vi kan oversette med "aktiv sikkerhet". Instituttet har ennå ikke spesifisert hvilke aktive sikkerhetsteknologier som vil bli vektlagt, med ett unntak: antiskrens (ESP). Euro NCAP mener i likhet med DinSide at denne teknologien er så viktig at ingen bør kjøpe ny bil uten antiskrens.

For å tvinge bilprodusentene til å innføre antiskrens i flest mulig modeller, opplyser Euro NCAP at det ikke vil bli mulig å oppnå fem "total-stjerner" uten at antiskrens er standardutstyr i "the majority of variants sold". Vi vet foreløpig ikke hvordan Euro NCAP definerer "majoriteten av solgte varianter", men hvis tiltaket skal ha effekt er tolkningen nødt til å være relativt streng.

Nakkesleng-test

Stolpetesten
Stolpetesten Vis mer


Samtidig vil Euro NCAP bøte på det faktum at de til nå ikke har kunnet si noe om hvordan de testede bilene takler påkjørsel bakfra. I stedet for å innføre en kostbar kollisjonstest har Euro NCAP bestemt seg for å innlede et samarbeid med britiske Thatcham. Thatcham kan sammenlignes med Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd og har siden 2005 undersøkt hvordan forsetene i mer enn 300 bilmodeller beskytter mot nakkeslengskader. Fra og med 2009 vil tilsvarende nakkesleng-vurderinger bakes inn i disiplinen voksenbeskyttelse.

Fortsatt skott klassene i mellom

Egenvekt-problematikken i sammenheng med frontkollisjonstesten og stolpetesten er imidlertid ikke løst. Derfor vil heller ikke det nye regimet åpne for sammenligning av stjerner på tvers av bilklasser.

Det nye Euro NCAP-regimet blir altså som følger:

1. Voksenbeskyttelse (Adult Occupant Protection)
Poenggiving baseres på resultater fra:

  • Frontkollisjon (offset-kollisjon i 64 km/t, testet bil i bevegelse)
  • Sidekollisjon (rambukk-kollisjon i 50 km/t, rambukk i bevegelse)
  • Stolpetest (sideveis-kollisjon med stolpe i 29 km/t, testet bil i bevegelse)
  • Setebeltepåminnere (gir i dag inntil 3 tilleggspoeng)
  • NY: Nakkeslengbeskyttelse (vurdering av bilens forseter/hodestøtter)

Fotgjengertesten
Fotgjengertesten Vis mer


2. Barnebeskyttelse (Child Occupant Protection)

  • Poenggiving baseres sannsynligvis som i dag på hvordan bilen i overnevnte kollisjonstester beskyttes barn i barnesete.

3. Fotgjengerbeskyttelse (Pedestrian Protection)

  • Poenggiving baseres på hvor store skader bilen påfører en fotgjenger ved påkjørsel i 40 km/t

4. NY: Aktivt sikkerhetsutstyr (Safety Assist)

  • Antiskrens (ESP) vil bli vektlagt, foreløpig ikke klart hvilke andre teknologier som vil bli belønnet.

Disse fire disiplinene gir grunnlaget for en totalvurdering, som igjen resulterer i tildeling av null til fem totalstjerner.

Kilde: Euro NCAP

Mer om sikkerhet:

Sikker eller usikker? 1: Euro NCAP (Kollisjonstester)

Sikker eller usikker? 2: Euro NCAP, barn (Kollisjonstester)

Sikker eller usikker? 3: Folksam (Reelle ulykker)

Sikker eller usikker? 4: Thatcham (Nakkesleng/whiplash)

Minikurs: Babyen i bilen

Minikurs: Barnet i bilen

Barnesikringsreglene (lovverk)

Minikurs: Hodestøtter

Minikurs: Bilbeltet

Minikurs: Moderne sikkerhetsteknologi

Minikurs: Navigasjon, hva er lov?