Lei av høy bensinpris? – Bytt drivstoff!

Avgiften på bensin stiger for hvert år. Argumentasjonen er forurensningen. De siste årene har flytende propan gass (også kalt LPG -- Liquiefied Petroleum Gases) seilet opp som et billig og miljøvennlig alternativ, også i Norge. Bilen din kan i fremtiden gå på LPG. Men det krever en investering på mellom 15 000 og 30 000.

Lei av høy bensinpris? – Bytt drivstoff!

  1. Listen over alle LPG-stasjoner i Norge

I EU har omleggingen til mer bruk av LPG som drivstoff vært en suksess. Du kan finne denne formen for drivstoff nærmest på hver eneste større bensinstasjon. Nå begynner også flere norske stasjoner å føre LPG -- et drivstoff som i dag koster i overkant av 4 koner literen.

Bygge om bilen

I teorien kan alle bensinmotorer gjøres kompatible for LPG. Det du trenger er en konverteringspakke som inneholder høytrykkstank, en trykkregulator og en spesiell ventil. Du kan selvsagt montere dette utstyret selv. Ved import kan du få hele pakken for godt under 10 000. De mindre nevenyttige av oss må ty til en fagmann.

Mange store bilforretninger kan i dag hjelpe deg med å skaffe det nødvendige utstyret , samt å få dette montert. Pris: mellom 15.og 30.000. Og vips, du har en bil som kan gå både på vanlig bensin og på LPG.

Motoren holder lenger

Spørsmålet mange kanskje stiller seg er hva dette gjør med bilen. Først og fremst har LPG-drift en klar ulempe: effekten til motoren reduseres med ca. 10%. Men det er også mange fordeler blant annet at forbrenningen blir renere.

Bortsett fra miljøgevinsten betyr dette at du ikke trenger å skifte olje like ofte som før (i følge eksperter kan du kjøre 4 ganger lenger med samme olje med LPG på tanken). Oljen forringes heller ikke, dvs at smøreeffekten holder seg optimal hele tiden. Dermed blir motorslitasjen mindre. Jevnt over holder en motor kjørt på LPG lenger enn en motor som har blitt matet med bensin. LPG har også et høyere oktantall en bensin. Bilen får derfor en roligere gange. Til slutt kan det nevnes at den rene forbrenningen sikrer deg en luktfri kupé.

Hvor mye kan jeg spare?

Om du har noe å tjene på å gjøre bilen din LPG-kompatibel avhenger av hvor mye du kjører. Regnestykket er relativt enkelt: Med et moderne gassanlegg vil bilen din bruke ca. 20% mer LPG enn bensin. Bruker bilen din 0,8 liter bensin på mila, vil den altså bruke 1 liter LPG. Med en bensinpris på 9 kr. literen og en gass pris på 4.50 kr. literen vil drivstoffutgiftene per mil bli:
Bensin : 9 kr x 0,8 l = 7.20 kr
LPG : 4.50 kr x 1 l = 4.50 kr

Når du har regnet ut drivstoffutgiftene per mil kan du gange dette tallet med antall mil du regner med å kjøre i løpet av et år. En vanlig privatbilist kjører i gjennomsnitt 1 500 mil i året. Regnestykket vil da bli:
Bensin : 7.20 kr x 1 500 mil = 10.800 kr
LPG: 4.50 kr x 1 500 mil = 4.050 kr

Med en kjørelengde på 1.500 mil i året kan du altså spare 6.750 kr i drivstoff. Allikevel er dette ikke mer enn en femtedel av hva du sannsynligvis ga for å gjøre bilen LPG-kompatibel.

Nye avgifter i fremtiden?

I forbindelse med stortingsproposisjon 54, 97-98 (om såkalt Grønn skatt) vurderte regjeringen å avgiftsbelegge LPG. Dette ble det imidlertid ikke noe av. Stortinget ba allikevel regjeringen vurdere en begrenset veibruksavgift på LPG. Saken ligger fortsatt på is. Frode Finsås, avdelingsdirektør i Finansdepartementet, bekrefter ovenfor DinSide at det i dag ikke foreligger konkrete planer om å avgiftsbelegge LPG. Dermed blir fremtidens avgiftsnivå på gass vanskelig å spå.

Konklusjon

Om det vil lønne seg å investere i et LPG-sett til bilen må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Hvis du kjører lite, og beholder bilen en kort periode, vil du antakeligvis bruke mer penger på ombygging av bilen din enn du har mulighet til å tjene på billig drivstoff. Dessuten vet vi ikke hva fremtiden bringer av avgifter -- og hvordan bensinprisene utvikler seg.

Siden usikkerheten omkring eventuelt nye avgifter er stor, er vår anbefaling at du må spare inn kostnadene ved LPG-drift i løpet av to til tre år, eller du må beregne en kjørelengde på minimum 45.000 kilometer før du faktisk har spart penger.

Er du derimot en storbruker av bil kan det være penger å hente. Kjører du over 45.000 km i året vil du ha tjent inn investeringen allerede etter litt over et år. I tillegg får du en ren motor og et rent miljø.