Lech Hansen Trafikkskole

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Lech Hansen Trafikkskole. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være så nær null som mulig.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 5 40 % 100 41 % 41 %
1998 45 38 % 53 57 % 48 %
1999 25 44 % 37 59 % 53 %