Lang behandlingstid hos forsikringsselskapet?

- Nå har det gått 1 måned siden ulykken, forsikringsselskapet sier saken ikke er påbegynt og at det kan ta lang tid. Har jeg ingen rettigheter?

<b>SAKSBEHANDLING HOS FORSIKRINGSSELSKAPET:</b> - Det er ingen formelle frister for saksbehandling, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Foto: colourbox.com
SAKSBEHANDLING HOS FORSIKRINGSSELSKAPET: - Det er ingen formelle frister for saksbehandling, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Foto: colourbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette skriver en leser til DinSide.

Vi har tidligere omtalt saken, som også dreier seg om hvorvidt man kan stille krav til leiebil dersom ulykken er ute. Svaret på det spørsmålet kan du lese i denne artikkelen:

Kan du kreve leiebil?

Dette er hva leseren skriver:

  "Den 24. mai ble vi påkjørt i front av bilen da en moped kom over i vår kjørebane. Mopeden foretok en forbikjøring på en strekning hvor det er ulovlig, og det er også markerte heltrukkede linjer i kjørebanen. Vår bil fikk store skader og er ikke kjørbar.

  Politiet har laget sak på dette, skademeldinger er sendt inn, forsikringsselskap har det de trenger. Og skylden er helt klart mopedist.

  Nå har det gått 1 måned siden ulykken, jeg har kontaktet motpartens selskap og de sier saken ikke er påbegynt og det kan ta lang tid.

  Har jeg ingen rettigheter til å fortgang i saksprosessen?

  Vi er veldig avhengig av bil hver dag til jobb, min kone bruker nå 4,5 time i reisetid til jobb med kollektiv transport. Dette koster masse penger og ødelegger hverdagen, da mye tid går med til reise. Motpart nekter oss leiebil før de har sett på saken og godtatt skyld.

  Jeg har delkasko som forsikring, dessverre medfører det ingen leiebil.

  Jeg kontaktet tidlig mitt selskap, og motparts selskap for å høre om informasjon. Begge parter har behandlet meg dårlig, dvs jeg kun får vite at "saken pågår".

  Politiet var tidlig ferdig med saken, dette har jeg ringt og forhørt meg om. Jeg fikk også vite av politet at forsikringselskapene må selv be om å få tilsendt politirapport.

  Sist idag ringte vi mitt selskap, og de kunne se på systemet sitt at motparts selskap enda ikke har fått politirapport. Det er nå nesten fem uker siden ulykken.

  Vi har sendt bekreftelse til motparts selskap fra arbeidsgiver at bil er nødvendig i jobbsammenheng, vi har spurt om leiebil, og forhørt om skader. Uansett får vi bare negative og korte svar, og beskjed om helst ikke ringe igjen, for vi maser for mye. Hvorfor kan de ikke sende bilen på reparasjon uansett, bilen må repareres.

  Jeg føler også at mitt selskap gjøre lite aktivt for å hjelpe til, de kunne fått taksert skaden og lagt ut for reparasjon til saken er avgjort?

  Er mulig jeg ber om for mye, men føler alle forskringsselskap krever mye, og er snille når du kjøper forsikring, men å stille opp når noe skjer gjør de ikke."

137.028 mangler lovpålagt forsikring

Saksbehandlingstid

– Det man kan si generelt, i behandlingen av forsikringskrav, om man retter kravet mot motpartens forsikringsselskap eller eget, er at man kan kreve at det skjer en rimelig kjapp saksbehandling. Dersom det drøyer, har man krav på å få kravet etterbetalt med tillegg av renter, sier jurist Paal Bjønnes i Forbrukerrådet til DinSide.

Bjønnes sitter også i Finansklagenemnda Skade, som behandler tvistesaker rundt forsikring.

– Behovet av leiebil skjer gjerne over natten, og da bør forsikringsselskapet også behandle saken så raskt som mulig. Men det er ofte uklarheter i faktum, og ofte er også politiet med i bildet, slik at det er legitimt at selskapet kan bruke noe tid for å avklare faktiske forhold og skyldsspørsmålet, sier Bjønnes.

– Hvis det ikke er min feil, og motparten har påtatt seg ansvaret, skal jeg få dekket til fulle de økonomiske tapene jeg påføres, og da er det gjerne ting som reparasjon og leiebil det er snakk om., sier han videre.

– I prinsipp kan denne typen saker havne i domstolsapparatet. Det er få som er klar over at de fleste innboforsikringer har rettshjelpsdekninger, det er ofte opp i 80.000 kroner i advokatomkostninger som kam kan få dekket gjennom eget forsikringsselskap, forteller Bjønnes.

Han minner om at det er viktig at man avklarer det dekningsmessige med forsikringsselskapet, før man bestiller time hos advokat. Du bør altså få en bekreftelse på at advokatutgiftene i den enkelte saken faktisk dekkes i forsikringsvilkårene.

Andre regler for utenlandsregistrert bil

– Det er ingen formelle frister for saksbehandling, men selskapet bør ikke bruke lang tid hvis ansvarsspørsmålet er enkelt. Når det gjelder skader forvoldt av utenlandsregistrert bil gjelder likevel en 3-måneders svarfrist, jf. Forskrift om trafikktrygd m.v., sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– På generelt grunnlag er dette noen faktorer som kan bidra til lengre skadeoppgjør ifm. motorvognsaker: Motparten har ikke sendt skademelding, det er uenighet om skyldspørsmål og hva som har skjedd, det er mangelfulle opplysninger i skademeldingsskjema, ved uklarheter om ansvarsforhold vil det kunne forsinke dersom en avventer politirapport, og ved personskade, forklarer Osland.

Her kan du se en informasjonsbrosjyre fra Finansklagenemnda, om hvilke rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting.

Dette skriver Finansklagenemnda om hvem som har ansvaret, på sine nettsider:

Selskapet kan bruke den tid det trenger til å innhente de opplysninger som er nødvendig for å ta en avgjørelse. Tidligst en måned (ansvarskrav) eller to måneder (kaskokrav) etter at skaden er meldt, kan renteplikt for selskapet inntre. Dette er hovedregelen, men det finnes visse begrensninger avhengig av kravets karakter. Foreldelsesfristen for erstatningskrav er normalt 3 år.

– Forbrukeren har også klagemulighet utenfor rettsvesenet. Finansklagenemnda har egne forsikringsnemnder, og kan være klageorgan for forbrukere i tvist med ulike forsikringsselskap, enten tvist med eget forsikringsselskap eller motpartens, forklarer Bjønnes i Forbrukerrådet.

Saken må være ferdigbehandlet av forsikringsselskapet før du kan klage den inn for Finansklagenemnda.