Lambert Trafikkskole

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Lambert Trafikkskole. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være nærmest mulig lik null.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 189 50 % 50 %
1998 1 0 % 137 53 % 53 %
1999 11 27 % 183 58 % 57 %