Lambert Trafikkskole

Strykstatistikk på kjøredelen siste tre år for Lambert Trafikkskole. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være nærmest mulig lik null.