Kvinner og menn -- like gode bak rattet?

Norges Forsikringsforbund har analysert tallene for alle forsikringsskader på biler i fjor -- tallene viser lik fordeling blant kvinner og menn med hensyn til erstatningsutbetalinger.

I 1998 ble hele 292.000 bilskader skademeldt til forsikringsselskapene. Disse skadene resulterte i utbetalinger fra selskapene på svimlende 4,7 milliarder kroner -- eller rundt 16.000 kroner pr. skade, viser tall fra Norges Forsikringsforbund.

Kvinnelige forsikringstagere er involvert i 28 prosent av ulykkene, og får 23 prosent av erstatningsbeløpet. Men kvinnelige bilister står bare for rundt 28 prosent av samlet kjørelengde for alle eprsonbiler i Norge, og dermed skulle det være mulig å trekke konklusjonen at kvinnelige sjåfører hverken er mer eller mindre skadeutsatt enn menn bak rattet.

De som måtte hevde at kvinnelige sjåfører er mer utsatt i enkelte typer ulykker enn andre, får seg også en smekk over fingrene -- det er ingen statistisk sammenheng som viser at kvinner er mer utsatt enn menn hverken som skadeforvolder eller skadeutsatt i for eksempel påkjørsel bakfra.

Derimot viser tallene at menn forholdsvis oftere sitter bak rattet i alvorligere ulykker som utforkjøringer og møteulykker, mens kvinnene er noe overrepresentert i ulykker som involverer rygging.

De vanligste skadene:

Påkjørt bakfra: ca. 19 prosent
Rygging: ca. 18 prosent
Ulykker i kryss: ca. 17 prosent
Eneulykker: ca. 14 prosent (utforkjøringer o.l.)
Påkjørt parkert bil: ca. 12 prosent
Møteulykker: ca. 7 prosent
Andre ulykker: ca. 13 prosent