Kurvekontroll


Forkortelse: CBC (Cornering Brake Control)

Funksjon: Opprettholder bilens stabilitet ved bremsing i sving

Trer i kraft: Ved hard bremsing i sving

Virkemåte: En videreutvikling av ABS- og EBD-teknologien. Fordeler bremsekraften individuelt mellom de enkelte hjul ved bremsing i sving. Vil typisk redusere bremsekraft til indre bakhjul ved hard innbremsing i sving. Dermed reduseres risikoen for bakhjulsskrens.

Valgfrihet: Kan vanligvis ikke kobles ut

Utbredelse: Begynner å bli vanlig i premium-biler