Krev erstatning fra vegmyndighetene

Er bilen din skadet på grunn av hull i asfalten eller manglende skilting? Da kan det være verdt et forsøk å kreve erstatning fra offentlige vegmyndigheter.

For 20 år siden var det nærmest utenkelig å kreve erstatning fra Den norske stat for noe som helst. Men også det offentlige Norge har utviklet seg de siste årene. For eksempel tilbys du reisegarantier hos både NSB og Oslo Sporveier og etter hvert har vi fått en norsk pasientskadeerstatning. Staten utbetalte, om enn noe motvillig, også erstatning til Per Liland da det ble klart at han hadde sittet uskyldig fengslet store deler av sitt liv. Tendensen understrekes ved at stadig flere offentlige etater har begynt å bruke betegnelsen "kunder" om sine brukere.

Epoxy-saken

Bevisstheten omkring forbruker-rettigheter har med andre ord begynt å synke inn også hos offentlige myndigheter. Hvordan er så situasjonen i vegsektoren? Jo, også her skjer det ting. I mai i fjor fikk faktisk flere hundre bilister erstatning etter at epoxy-lim rant ned fra taket i Ekeberg-tunnelen i Oslo. Statens vegvesen, som har ansvaret for tunnelen, brukte media for å oppfordre de uheldige om å ta kontakt.

Få erstatningskrav

Offentlige myndigheter er altså blitt noe enklere å ha med å gjøre. Og med tanke på de mange hullene i norske veger, skulle man derfor tro at vegmyndighetene mottok tusenvis av erstatningskrav hvert år. Vi har ikke vært i stand til å oppdrive en skikkelig statistikk over antall erstatningskrav vegmyndighetene har mottatt de siste årene. Men etter en rekke samtaler med vegkontorer og forsikringsselskaper, ble det tydelig at svært få bilister tar seg bryet med å kreve erstatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det nytter

En av årsakene er åpenbart at de fleste skadene er relativt små. De aller fleste slipper unna med en punktering eller en ødelagt felg. Men den viktigste årsaken ligger sannsynligvis i at de færreste er klar over at det faktisk er mulig å få erstatning fra vegmyndighetene.

Men det er faktisk mulig. Blant annet fikk en motorsyklist erstatning etter en velt, fordi en langsgående høydeforskjell i vegbanen ikke var skiltet.

Hvis du skal vinne gjennom med ditt erstatningskrav er det imidlertid et par forutsetninger som må være tilstede.

To betingelser

For det første må veien være i "upåregnelig dårlig tilstand". Det betyr i praksis at skaden i vegbanen må være stor, samtidig som den ikke er skiltet eller varslet på annet vis. For det andre må det være utvist uaktsomhet fra "vegeieren". Det vil si at du bare kan regne med erstatning hvis den som har ansvaret for vegen burde ha visst om skaden - og har hatt tid til å reparere den.

Men hvis disse to forutsetningene er til stede, og du har fulgt stedets trafikkregler, er det all grunn til å søke om erstatning.

Ta bilder

Krev erstatning fra vegmyndighetene

Det første du bør gjøre etter at skaden oppstår, er å skaffe til veie dokumentasjon. Enten det gjelder et hull i vegbanen, eller manglende skilting, bør du fotografere stedet uhellet oppsto. Hvis du i tillegg klarer å få navn og telefonnummer til eventuelle vitner, vil du stå sterkere når kravet skal fremmes. Deretter bør du fotografere skaden på bilen, og be om skikkelig dokumentasjon fra verkstedet.

Det kan også lønne seg å ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Hvis du har kasko-forsikring vil nemlig også selskapet være interessert i at skaden blir erstattet av andre. I beste fall vil selskapet bistå deg under saken.

Hvem har ansvaret?

Hvem skal du så sende kravet til? Vel, det avhenger av hvem som har ansvaret for den aktuelle vegen. Statens vegvesen har ansvaret for Europa-vegene, riksvegene og fylkesvegene, til sammen nesten 54.000 kilometer. Statens vegvesen er representert med vegkontorer i de ulike fylkene.

De ulike kommunene har ansvaret for drøye 37.000 kilometer kommunale veger. Hvis ulykken skjedde på en kommunal veg, sender du kravet til kommunens samferdselsavdeling.

For å komplisere det hele, må det også nevnes at det finnes unntak fra regelen. For eksempel har Oslo Sporveier ansvaret for asfalten mellom skinnene og 30 centimeter ut til sidene.

Private entreprenører

De aller største skadene på vegbanen oppstår som regel i sammenheng med ulike vegarbeider. En del vegarbeid utføres av private entreprenører på oppdrag fra den etaten som har ansvaret for vegen. I slike tilfeller vil det være den aktuelle entreprenøren som har ansvaret. Det samme gjelder hvis private bedrifter har fått tillatelse til gravearbeider i sammenheng med legging av strøm- og telefonkabler eller vannledninger.

I slike tilfeller skal den aktuelle offentlige etaten sette deg i kontakt med det ansvarlige firmaet.

Jo flere som krever erstatning, jo flinkere vil forhåpentligvis vegmyndighetene bli til å tette hull og skilte farer. Nøl derfor ikke med å stå på kravene hvis din bil skulle bli skadet.