Kravene og helseskadene

Myndighetene regner med at utslipp fra biltrafikken fremskynder mellom 550 og 2.300 dødsfall i Norge hvert år.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

EU3 og EU4 inneholder krav om begrensede utslipp av fire skadelige stoffer, CO, HC, NOx og partikler. Hva ligger bak disse kryptiske forkortelsene?

Karbonmonoksid

Karbonmonoksid, forkortet CO, binder seg til de røde blodlegemene i blodet og gjør det vanskeligere for blodet å ta opp oksygen. Høy konsentrasjon av karbonmonoksid gjør det tyngre for åndedrettsorganene å arbeide, noe som blant annet kan være skadelig for mennesker med hjertesykdommer. Høye verdier av karbonmonoksid er en indikator på at motoren har en dårlig forbrenning og utnytter drivstoffet dårlig.

Hydrokarbon

Hydrokarbon, forkortet HC, inneholder blant annet benzen og 1,3-butadien. Forskning viser at disse stoffene er kreftfremkallende, samtidig som de kan forverre luftveislidelser. Utslipp av hydrokarbon er høyest når en motor arbeider ved lave temperaturer.

Nitrogenoksid

Nitrogenoksid, forkortet NOx, består av flere ulike komponenter, og kan forverre både luftveislidelser og astmatiske og allergiske reaksjoner. Helsemyndighetene anslår at utslipp av nitrogenoksid bidrar til å fremskynde mellom 15 og 42 dødsfall i året. Nitrogenoksid medvirker også til produksjon av bakkenær ozon. Bakkenær ozon kan forverre luftveissykdommer og skader plantevekster gjennom forsuring.

Utslipp av nitrogenoksid er størst når en motor arbeider ved høye temperaturer, altså motsatt av hva som er tilfelle for hydrokarbon. Dette dilemmaet gjenspeiles i tabellen nedenfor, der verdiene for hydrokarboner og nitrogenoksid er slått sammen i ett felles punkt for dieselmotorenes vedkommende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Diesel-problemet

Utslippene av CO, HC og NOx kan begrenses kraftig ved hjelp av en treveis katalysator, som har vært brukt i biler med bensin-motor siden starten av 90-tallet. Treveis katalysatorer kan imidlertid ikke brukes i dieselbiler, fordi dieselmotorer arbeider med luftoverskudd. Dette er en av årsakene til at bilprodusentene ennå ikke har klart å utvikle dieselmotorer som tilfredsstiller kravene i EU4. Dette i motsetning til de fleste nye bensinmotorer, som vanligvis tilfredsstiller EU4-kravene. Et ytterligere problem ved dieselmotorene er utslippene av partikler.

Partikler

Dieselpartikler er i likhet med asfaltstøv svært plagsomt for mennesker med luftveislidelser, og rammer gamle syke og barn spesielt hardt. Forskning viser at partikkelutslipp fra dieselmotorer gir økt forekomst av bihulbetennelse, bronkitt og hoste. Dieselpartiklene er i hovedsak et byproblem, og norske helsemyndigheter har anslått at svevestøv er skyld i fremskynding av mellom 550 og 2.300 dødsfall i året.

Partikkel-problemet

Problemet med dieselpartiklene er at det ennå ikke finnes noe god teknikk for å fjerne dem. Men de fleste bilprodusenter arbeider med å utvikle såkalte partikkelfiltre. Og det bør de, for første trinn av EU4, som trer i kraft den den 1. januar 2005, forutsetter en halvering av partikkelutslippene fra dieselmotorer. I tillegg må produsentene av diesel-motorer finne teknikker for å redusere utslippene av nitrogenoksider, som også skal halveres i henhold til EU4.

Tabellene viser EU3- og EU4-kravene til personbiler med bensin- og dieselmotorer. Tallene gjenspeiler øvre grense for antall gram som kan slippes ut per kilometer.

EU3 og EU4 - Bensinmotorer
 EU3 (2001)EU4 (2006)
Karbonmonoxid (CO)2,31,0
Hydrokarbon (HC)0,200,10
Nitrogenoksid (NOx)0,150,08
Alle tall i gram per kilometer

EU3 og EU4 - Dieselmotorer
 EU3 (2001)EU4 (2006)
Karbonmonoxid (CO)0,640,50
Hydrokarbon (HC)--
Nitrogenoksid (NOx)0,500,25
HC + NOx0,560,30
Partikler0,0500,025
Alle tall i gram per kilometer

EU3 måtte være oppfylt innen 1. januar 2000 for at bilen skulle kunne typegodkjennes. Biler som ble typegodkjent innen denne datoen kunne registreres inntil 1. januar 2001.

EU4 må være oppfylt innen 1. januar 2005 for at bilen skal kunne typegodkjennes. Biler som er typegodkjent innen denne datoen kan registreres inntil 1. januar 2006.

  • OBS: Du finner oppdatert informasjon om EU-kravene i denne artikkelen.