Ifølge Norges Biloppsamleres Forening er det blitt levert inn nesten 40 prosent flere vrak i første halvår i år enn det ble i tilsvarende periode i fjor. Foto: colourbox.com
Ifølge Norges Biloppsamleres Forening er det blitt levert inn nesten 40 prosent flere vrak i første halvår i år enn det ble i tilsvarende periode i fjor. Foto: colourbox.comVis mer

Kraftig økning i antall vrakede biler

Det er blitt levert inn over 39 prosent flere kjøretøy til biloppsamlerne i første halvår i år.

Her på DinSide kunne vi i oktober i fjor annonsere at vrakpanten ville bli hevet til 2.000 kroner ved nyttår. Vi stilte oss spørsmålet: Er det nok?

Nå har vi via Norges Biloppsamleres Forening (NBF) fått et første element av svar, over et halvt år etter at vrakpanten ble økt. I en pressemelding fra foreningen får vi en del tallmateriale og noen forklarende elementer, blant annet følgende:

Nesten 40 prosent flere

77.269 biler ble levert inn til biloppsamlerne første halvår i 2012, en økning på 39,3 prosent i forhold til første halvår i fjor. Ifølge Norges Biloppsamleres Forening blir 85 prosent av et bilvrak gjenbrukt og sendt til gjenvinning.

Sammensatt årsak

- En av årsakene til den kraftige økningen er at vrakpanten økte til 2.000 kroner ved årsskiftet. De gode tidene i Norge fører også til at mange kjøper ny bil, og dermed velger å skrote sin gamle, sier Tor Alm, styreleder i Norges Biloppsamlers Forening (NBF).

Mesteparten av økningen skjedde i første kvartal i år, da antall vrakede kjøretøy økte med 34 prosent i forhold til 1. kvartal 2011. Økningen i 2. kvartal var på 5,3 prosent i forhold til 2. kvartal i 2011. Samlet var altså økningen på 39,3 prosent i første halvår 2012, og totalt ble 77269 biler samlet inn.

Statistikken er utarbeidet av Toll og Avgiftsdirektoratet i samarbeid med Norges Biloppsamleres Forening (NBF).

"Ribbes" - og gjenvinnes

2.000 kroner i vrakpant? OK, nå er det verdt strevet med å kvitte seg med klenodiet... Foto: COLOURBOX.COM
2.000 kroner i vrakpant? OK, nå er det verdt strevet med å kvitte seg med klenodiet... Foto: COLOURBOX.COM Vis mer


Biloppsamlerbransjen er i stor endring og har de siste årene investert tungt i ny teknologi. Når bilen kommer inn til en biloppsamler blir den først tappet for miljøfarlige væsker som ifølge foreningen blir forsvarlig lagret og destruert. Deretter blir de brukte bildelene som kan brukes om igjen plukket fra bilen. Det som er igjen av bilen blir deretter sendt til fragmenteringsverk som skiller ut alt som skal gjenvinnes.

Miljøkrav

– Biloppsamlerbransjen har gjennomført omfattende miljøtiltak de siste årene, og alle biler som kommer inn til biloppsamlingsplasser blir forskriftsmessig miljøsanert. Gjenvinnings og gjenbruksgraden på innleverte bilvrak er i dag på 85 prosent. Målet er at dette tallet skal opp i 95 prosent i 2015. Dette er en forpliktelse norske myndigheter har i forhold til EU gjennom EØS-direktivet. Kravet vil gjelde i hele EU og EØS området, sier Tor Alm.

Gjenbruk

Gjenbruk av bildeler er ifølge NBF viktig både av økonomiske, men også av miljømessige hensyn. Spesielt fra nyere kondemnerte biler. NBF har satt ytterligere fokus på gjenbruk av bildeler gjennom utvikling av en database hvor 31 medlemsbedrifter har knyttet sitt delelager opp mot databasen som totalt inneholder over 500.000 brukte originale bildeler.

- Hvis du ønsker å spare penger og samtidig er miljøbevisst, er det en fornuftig løsning å kjøpe bildeler av en biloppsamler. Våre medlemmer selger brukte originaldeler, sier Alm.

For mer info: Nbfbildeler.no.
Oversikt over autoriserte biloppsamlere finnes på biloppsamlerne.com.

Kilde: Norges Biloppsamleres Forening