Konklusjon og konkurrenter

Nye Mazda 6 fremstår ikke som noe godt kjøp.