Kommisjon- eller fullmaktssalg?

Hvilket ansvar har egentlig bilforhandleren når han selger en bruktbil på oppdrag fra en annen. Det avhenger av om bilen selges på kommisjon eller med fullmakt fra selger.

Kommisjon- eller fullmaktssalg?
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Å kjøpe bruktbil er ikke risikofritt. Du kan aldri med sikkerhet vite om bilen har fått den omsorg og pleie den fortjener. Derfor velger mange å kjøpe seg en smule trygghet ved å legge turen til en bilforretning. De ekstra tusenlappene du må legge på disken kan fort bli vel anvendte kroner hvis noe går galt med bilen.

Slik oppfattes i det minste virkeligheten av den allmenne hop. Likevel blir altså kunder møtt med ansvarsfraskrivelse fra bilforhandlerne, med henvisning til at bilen egentlig er solgt for en annen.

Sjelden problemstilling

Heldigvis er det relativt sjeldent en bilforhandler selger en bil som de ikke selv eier. Dette gjelder især hvis du kjøper bruktbilen hos en merkeforhandler. Hos forhandlere som driver import av alskens brukte biler, bør du imidlertid være mer på vakt.

Hvis ikke bilforhandleren selv eier bilen, kan salget formelt sett foregå på to måter – på kommisjon eller i form av et fullmaktssalg.

Kommisjon- eller fullmaktssalg?

Ved et kommisjonssalg står kommisjonæren, i dette tilfellet bilforhandleren, ansvarlig overfor kjøper for eventuelle mangler ved bilen. I praksis er det med andre ord ingen forskjell på om bilen selges på kommisjon eller om bilforhandleren selv eier kjøretøyet.

Ved et fullmaktssalg fungerer forhandleren kun som kontaktskaper mellom kjøper og selger. Dermed har bilforhandleren intet ansvar hvis det viser seg at du har kjøpt katta i sekken.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bilforhandlerens plikt

Så langt, så vel. Men det store spørsmålet er hvordan du som forbruker kan finne ut hva slags salg du står overfor?

- Det er helt på det rene at fullmaktshaver har plikt til å opplyse kunden om hvem som er den faktiske selger ved et bilsalg. Ved å fortie slike opplysninger kan bilforhandleren selv bli ansvarlig for salget, sier seksjonssjef for juridisk seksjon i Forbrukerrådet, Terje Sørensen.

Det kan likevel være lurt å spørre forhandleren hvis du er i tvil. Dessuten bør alarmbjellene begynne å kime hvis et privatnavn dukker opp i feltet for selger i kjøpskontrakten.