Kommentar: Piggfrie dekk er IKKE livsfarlige!

Som leser av tabloidaviser, har du den siste uken blitt fortalt at piggfrie dekk er livsfarlige. Nå lanserer vi den motsatte påstanden; at piggdekk er livsfarlige. Det skal ikke mye tankevirksomhet til for å finne ut at sistnevnte påstand er usann, men det er også påstanden om at piggfrie dekk er livsfarlige.

Hva mener våre lesere? Les kommentarene og den siste utviklingen i debatten her!

Å hevde at piggfrie dekk er livsfarlige er å starte i feil ende - det gir bare politikere og byråkrater gode argumenter. Er du enig eller uenig? Send meg din mening!
[email protected] Vis mer

Sannheten er sjelden enten sort eller hvit. Og den er i alle fall ikke det når det gjelder dekk. Derfor forsøkte vi etter beste evne å anbefale våre lesere gode piggfrie vinterdekk tidligere i vinter, men vi gjorde samtidig oppmerksom på de piggfrie dekkenes ulemper. (Du kan lese hele artikkelen her.)

Et dekk - enten det er med eller uten pigger - er et resultat av kompromisser. Enkelte hovedforskjeller mellom de to dekktypene kan vi likevel fastslå.

Dekk som ruller bremser kjappest

En av tabloidavisene viste søndag et bilde av to biler som hadde panikkbremset på isen. Bilen med piggdekk hadde 20 prosent kortere bremselengde, ble det hevdet. Det er ikke særlig overraskende. Vi bestemte oss for å gjøre et tilsvarende forsøk.

På en isete parkeringsplass panikkbremset vi fra 40 km/t og målte bremselengden. Så nappet vi ut sikringen for ABS-bremsene og skled avgårde. Bremselengden ble nesten 40 prosent (!) lengre. Bilen vi kjørte var en Subaru Forrester - dekkene var Bridgestone Blizzak.

Men heller ikke vår lille test forteller hele sannheten - den er bare et eksempel på at det er for enkelt å lage forsøk som skal bevise et lite - men viktig - poeng.

Hva er sannheten?

Å si at piggdekk er bedre enn piggfrie er en grov forenkling av sannheten. Det er heller ikke sant, selv om det motsatte heller ikke er tilfelle! Vis mer


Det finnes ingen absolutt sannhet om hvilke dekk som er best på isen. Generelt vil vi hevde at det er dekning for følgende påstander:

1. Piggdekk bremser kjappere på blank is når hjulene blokkeres
2. Piggfrie dekk har kortest bremselengder når hjulene IKKE blokkeres.
3. Man har alltid kortere bremselengde når hjulene ikke blokkeres (for eksempel ved pumpebremsing eller ABS-bremsing) enn om man panikkbremser og låser dekkene. Dette gjelder uansett om man har pigger eller ikke.

Piggfritt til nye biler

Av disse grunnene har vi valgt å anbefale piggfrie dekk i første rekke til bilister som har nyere biler med ABS-bremser, eller til bilister som føler seg sikre på at de er så gode sjåfører at de unngår å blokkere dekkene selv i en stresset situasjon. (Du kan lese våre dekkanbefalinger her)

Dette er almenne råd vi ikke har vært alene om å gi. Og folk flest har lyttet til disse rådene. Vi har i en tidligere artikkel pekt på nettopp dette - ved salg av vinterdekk er piggfriandelen svært høy på dekk med lave profiler, mens dekk med 70-profil eller høyere domineres av piggdekk fortsatt. Fra disse tallene kan vi slutte at de som kjøper piggfrie dekk i første rekke eier nyere biler. (Den artikkelen vi referer til kan du lese her.

Mer sand og salt

At vintervedlikeholdet langs norske veier er for dårlig, kan de fleste bilister enes om. Og kampanjejournalistikk for å få gjennomslag for sine hjertesaker er tillatt og akseptert. Men - det er et håpløst utgangspunkt for en fruktbar diskusjon når debatten starter i feil ende.

I dette tilfellet får minst en fjerdedel av landets bilister beskjed av NAF-president Hans Kvernland - via Dagbladet - om at de piggfrie dekkene de har kjøpt er livsfarlige. Og det av en representant for en organisasjon som de siste årene har gått i bresjen for å få folk flest til å kjøre piggfritt. (Les NAF's bilpolitiske uttalelse om piggdekk her. På den andre siden; NAF-presidentens uttalelser i Dagbladet.

Flere feil

- Dette (at piggfrie dekk er livsfarlige. Red. anm.) er en useriøs påstand. Hvis ikke føreren tar tilstrekkelig hensyn til føreforholdene, kan alle typer dekk være livsfarlige, sier etatsdirektør Kjell Bjørvig i Statens vegvesen Vegdirektoratet. Og han har rett. Men samtidig klynger han seg til halmstrået som NAF og pressen har gitt ham - ved å peke på at det er dekkene som er farlige - ikke føret.

Dermed slipper Vegdirektoratet - og politikerne - behendig unna å forsvare det manglende vintervedlikeholdet av veiene her hjemme.
Hva mener våre lesere? Les kommentarene og den siste utviklingen i debatten her!