Opp og ned er dobbelt så langt, og til en viss grad må kundene selv betale for overgangen til nettopriser, hevder <A HREF="mailto:henning.sund@dinside.no">Henning Sund</A>, redaktør i DinSide Bil.
Opp og ned er dobbelt så langt, og til en viss grad må kundene selv betale for overgangen til nettopriser, hevder Henning Sund, redaktør i DinSide Bil.Vis mer

Kommentar: Nettopriser opp, ned og i mente...

"Mer rettferdige priser", hevder bilbransjen når de nå går over til det såkalte netto-pris systemet. Hovedpoenget er at det skal bli slutt på pruting og hestehandel. Men overgangen kan få store konsekvenser -- ikke minst for bruktbilmarkedet.

Du pruter ikke når du handler dagligvarer på nærbutikken, eller når du handler klær. Kanskje pruter du når du skal handle stereoanlegg, kamerautstyr eller vaskemaskin. Men er det en bransje der forventningene om pruting er til stede, så er det nettopp i bilbransjen -- den moderne tids hestehandel.

Men nå skal det altså ta slutt. Fra og med 1. mai innførte norges største bilimportør -- Harald A Møller -- nettopriser på samtlige modeller av Audi, Seat, Skoda og Volkswagen. Og Møller var ikke den første til å innføre nettopriser, rundt 10 andre importører har forlengst nettopriset sine biler, og det er nå bare Ford og Opel igjen av de store.

Opp og ned er dobbelt så langt

Å innføre nettopriser er på ingen måte en smertefri operasjon for bilimportørene. La oss ta et eksempel. En VW Golf 1.6 Firstline hadde en listepris på 196.000 kroner i 1998. Men det var knapt noen som betalte denne prisen. Pruting i form av mer utstyr eller rene kroneavslag, brakte prisen ned i si, 190.000 kroner. Pluss frakt-, klargjørings- og registreringskostnader.

En ett år gammel VW Golf Firstline -- altså den samme 1998-modellen i eksempelet, tilbys nå av forhandlere for rundt 185.000 kroner. I forhold til listeprisen fra i fjor, er dette en prisreduksjon på 10.000 kroner. Og det er akseptabelt for en så ny modell. Men også denne prisen er gjenstand for pruting, selvfølgelig.

Men om Møller "over natta" skulle innføre nettoprising på sine biler, ville plutselig en ny Golf 1.6 Firstline hatt en listepris som var like høy -- eller kanskje litt lavere -- enn hva en ett år gammel bruktbil ble tilbudt for hos forhandler. Resultatet ville være at ingen ønsket å kjøpe nyere bruktbil -- eller de nyere bruktbilene ville ha rast i verdi. Slikt skaper dårlig kundelojalitet.

Enkelt, men genialt

Så hva gjør Møller for å unngå dette problemet? Jo - siden begynnelsen av 1999 har de satt opp listeprisen to ganger -- med 2,5 prosent til sammen -- på de fleste av sine modeller. Deretter annonserer de nå at prisen går ned med rundt 8 prosent.

Riktignok understreker de at bilene ikke blir billigere som resultat av nettoprisingen, i og med at prutningsmonnet som tidligere eksisterte nå er borte.

La oss bare skynde oss å føye til at dette fenomenet ikke gjelder Harald A Møller alene.

Kunden betaler?

Dette kunstgrepet måtte man ty til for å unngå priskrakk på nyere bruktbiler, og de som følger bruktbilprisene med argusøyne har sett at priskrakket hos bilmerker som nå er nettopriset har unnlatt å komme. Enda. Men det kan komme, og vi tror at det neppe er til å unngå at det blir en viss prisjustering på nyere bruktbiler.

Og hvem betaler for det gildet? På papiret ser det hele ut som et nullsum-spill. Ingen tjener (listeprisene har gått ned, men de rele nybilsprisene er de samme), og ingen taper (de reelle nybilprisen er de samme, og bruktbilprisene holder seg uendret). Men i en mellomperiode har altså listeprisene gått opp, og kundene har måttet betale for at prisene skal holde seg stabile. Og forhandlere som ikke er fornøyd med den antatt lavere avansen på nybilene, kan ta igjen dette ved å kreve kunden for ublu frakt- og klargjøringskostnader -- noe vi allerede har sett grelle eksempler på.

De som taper er i første rekke bilkjøperne som var flinke til å prute, som nå kan se langt etter rabattene de tidligere greide å oppnå. De som tjener er kundene som ikke var så flinke til å prute, eller de som ikke hadde behov for å prute.

Og Forbrukeromduet jubler sikkert -- de har tidligere gått ut og signalisert sterk motvilje mot alt som lukter av pruting. Resultatet blir i god, sosialdemokratisk ånd at den "flinke" og aktive forbruker taper, mens den "dumme" og uopplyste forbruker tjener.

Mer oversikt

Når denne kommentatoren likevel hilser systemet med nettopriser velkommen, har det bare en årsak; nemlig at bilholdet blir mer forutsigbart -- økonomisk sett. Etterhvert som prutningsmonnet på nye biler forsvinner, blir det også mindre pruting på bruktbilmarkedet. Du kan med stor grad av sikkerhet forutsi hva slags innbyttepris du får for din brukte bil når du skal handle ny bil. Økonomisk forutsigbart bilhold ville avgjort ha vært en fordel her til lands.

Så får vi avslutte med en advarende pekefinger; hsuk at det er totalsummen på fakturaen som er avgjørende for hvor god handel du har gjort, ikke hva slags pris du fikk på bilen. Bilbransjen har tidligere vært flinke til å ta igjen tapte kroner på salg gjennom administrasjonskostnader for frakt, registering og klargjøring -- og det er slett ingen grunn til å tro at dette fenomenet blir noe mindre nå -- snarere tvert om!