Får mine kommentarer piggene dine til å strutte? Send meg en mail med DINE kommentarer! <A HREF="mailto:"henning@dinside.no">henning@dinside.no</A>
Får mine kommentarer piggene dine til å strutte? Send meg en mail med DINE kommentarer! henning@dinside.noVis mer

Kommentar: Ja til piggfritt, nei til avgift!

DinSide har brakt deg flere artikler om vinterdekk den siste tiden, og flere kommer. Og vi har tidligere gitt klar beskjed om hva vi foretrekker og hvorfor, men med den nye avgiften i Oslo og Bergen er det på tide å repetere det viktigste om hvem, hva og hvorfor.

Medlemmene i DinSides bilredaksjon tilbakelegger om lag 110.000 kilometer bak rattet i løpet av et år – alt inkludert. Størstedelen av denne kjøringen er med ulike biler og ulike dekk, og vi tør derfor påstå at redaksjonen har en helt spesiell kompetanse og erfaring på å vurdere ulike biler og dekk. Og det er med all denne erfaringen at vi anbefaler piggfritt.

Det er riktignok et unntak her som er viktig: vi anbefaler ikke piggfritt til biler som ikke har blokkeringsfrie bremser (ABS), med mindre du som sjåfør er sikker på at du kan foreta kontrollerte, blokkeringsfrie nedbremsinger, også i kritiske situasjoner. Og da er det med andre ord ganske mange biler som fortsatt bør være skodd med piggdekk etter vår mening.

Vi argumenterer utelukkende med hensyn til trafikksikkerhet i denne omgang. Vissheten om at piggfrie vinterdekk i de aller fleste situasjoner kan få adskillig lengre bremselengde når dekkene blokkeres, er i seg selv et argument for ikke å bruke piggfritt nr du har en bil uten ABS-bremser. Har du derimot ABS-bremser, vil du i de aller fleste tilfellene ha kortere bremselengde enn en bil uten ABS-bremser, men med piggdekk.

Nyere biler får altså bedre og sikrere kjøreegenskaper med piggfrie dekk, i tillegg til at vi antar at de har en miljøgevinst.

Vi har enda flere argumenter også, blant annet at utviklingen på piggfrie dekk fortsetter i høyt tempo, mens utviklingen på piggdekk nærmest stille. Hvorfor? Fordi det stort sett bare er de nordiske markedene som fortsatt insisterer på en viss piggdekk-bruk, mens disse dekkene ikke har sin utbredning andre steder.

Piggdekk ikke eneste miljøsynder

Det er for enkelt å bare skylde på piggdekkene med hensyn til miljøet. Å se til våre naboland gir heller ingen stor mening. Her om dagen kunne vi melde at svenskene ikke oppfatter svevestøv som noe problem, og det finner vi ikke merkelig. I de befolkningstette delene av Sverige – altså i syd – har de et langt mildere klima enn hva vi er vant med selv i Sør-Norge. På vestkysten av Syd-Sverige er det faktisk nesten unormalt å kjøre med vinterdekk i det hele tatt – det milde klimaet sørger for at veiene er isfrie stor sett hele året.

Men selv om piggdekkene karver og sliter opp asfalten, viser tester i Norge at det er mye å spare på å bruke andre typer asfalt enn vi hittil har brukt, asfalt med jaspis kan vise seg å slites halvparten så fort som ordinær asfalt. Og hva er egentlig svevestøv? Jo nettopp – støv som virvles opp av biler som kjører. Hva om ikke støvet lå i dynger og hauger langs norske veier vinterstid? Hva om det ble kjørt feiemaskiner langs norske riks- og fylkesveier ikke bare i tiden før 17. mai? Asfaltslitasjen ville nok fortsatt være der, men svevestøvet ville antagelig være sterkt redusert – hele Ring 3 i Oslo slites ikke opp hver dag…

Nei til gebyr!

Å sette gebyr på bruken av piggdekk i storbyene fører ikke til at norske bilister blir fratatt sin frihet til selv å velge hva slags dekk de skal kjøre med, men det setter helt klare begrensninger for noen og enhver av oss. Og nettopp fordi både biler og bilister er forskjellige, er vi av den oppfatning at folk må få lov til selv å velge hva slags dekk de kjører på. Undertegnede er mer enn gjerne med på å tiljuble de piggfrie dekkenes fortreffeligheter -- om enn med ovennevnte forbehold.

En videre teknologisk utvikling av de piggfrie dekkene, utskifting av den eldre bilparken med nye biler med elektronisk kjørestøtte i form av ABS og antispinn vil føre til at piggfri-andelen stadig øker -- forhåpentlig til fordel for miljøet.

Piggdekk-gebyret skal brukes til å øke veivedlikeholdet for å ytterligere redusere svevestøv-plagen. I takt med stadig færre piggdekk-brukere vil inntektene til slikt øremerket veivedlikehold synke, og det ville være synd og skam om vinteren 1999/2000 ble den eneste vinteren med tilfredsstillende veivedlikehold vinterstid i storbyene. Å fjerne mesteparten av støvet fra veiene vinterstid skulle vært gjort for lenge siden, og det er på høy tid at det blir tatt noen krafttak på dette området.