DinSide's bilredaktør Henning Sund sier -- med et lite forbehold -- <B>JA</B> til "sorte bokser". Er du enig eller uenig? <A HREF="mailto:"henning@dinside.no">Send ham en e-post med din mening</A>
DinSide's bilredaktør Henning Sund sier -- med et lite forbehold -- JA til "sorte bokser". Er du enig eller uenig? Send ham en e-post med din meningVis mer

Kommentar: Ja takk til sorte bokser

Ser Storebror deg? Joda - i stadig større grad gjør han det, og mange vil nok reagere negativt på at bilprodusentene nå begynner å proppe sine biler så fulle av elektronikk at det kan registreres hvordan du har oppført deg i sekundene før det smalt.

Og "Storebror-ser-deg"-mentaliteten må aldri få innpass i overvåkningen av våre veier. Personlig er jeg langt mer bekymret for den dagen det kan logges at jeg for eksempel var i Holmestrand i går kveld mellom kl. 21.30 og 21.40 enn at påtalemyndigheten kan gå inn i bilens elektronikk og sjekke hvordan jeg oppførte meg dersom jeg skulle være innblandet i en kollisjon.

Det er flere forhold som taler for at slikt utstyr bør innføres i så mange biler så fort som mulig:

 • Forskning

 • I første rekke bør data fra biler med slik elektronikk overleveres til trafikk- og adferdsforskere, som sannsynligvis kan skaffe seg ny og bedre viten om panikkreaksjoner. Hva er den vanligste reaksjonen dersom det plutselig dukker opp en elg i veibanen? Forsøker de fleste å svinge unna, eller holdes rattet stivt samtidig som bremsepedalen klaskes hardt i gulvet?

  Når vi vet mer om folks reaksjonsmønstre, kan det bli enklere å drive effektiv opplæring for å minimere panikkartede reaksjoner.

 • Preventiv virkning

 • Vissheten om at du kjører rundt i en bil som hele tiden registrerer hva du gjør og hvordan du oppfører deg på veien burde virke preventivt på de verste råkjørerne. De verste av de verste vil nok likevel gi blaffen i at de produserer bevismateriele mot seg selv, men straffen kan bli desto verre; forsikringsselskapene kan true med regress mot sjåføren, er det flere biler involvert kan den regningen bli tung å betale -- for ikke å snakke om dersom det er personskader inne i bildet.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  I tillegg kan påtalemyndighetene eventuelt føre sterke beviser for uaktsomhet -- med dertil hørende strengere straffer.

 • Tvistespørsmål

 • Et forhold er hvordan du som sjåfør oppførte deg i ulykkesøyeblikket. Minst like interessant er det å finne ut av hvordan andre oppførte seg, dersom det er flere biler involvert i ulykken. Men "sorte bokser" i flest mulig biler kan man finne ut av hvrdan de reagerte på hverandres bevegelser -- eller om man i det hele tatt observerte at noe var i ferd med å skje.

 • Snarlig nei?

 • Men med dagens muligheter for å koble ulike typer informasjon til hverandre, skulle det også være en smal sak å koble informasjon fra ferdselsregistratorer til kommunikasjonsutstyr -- for eksempel en bilmontert GSM-telefon. Og da er det enkelt å tenke seg hva slags muligheter de verste kontrollfreakene kan tenke seg; for eksempel å automatisk sende ut en melding dersom fartsgrensene overskrides.

  Den dagen noen kobler informasjon fra ferdselsregistratoren til slikt utstyr, hvilket innebærer at nær sagt hver bevegelse jeg gjør kan følges av myndigheter eller bilprodusent/forhandler, den dagen skal jeg endre mitt standpunkt fra "Ja takk til sorte bokser" til et klart og tydelig "Nei!"