Kollisjonstester – bare tull?

Det er ikke en enste bil som forlater en Euro NCAP-test hel. De blir krasjet alle sammen – i et forsøk på å finne ut av hvilken bil som byr på den beste sikkerheten.

Euro NCAP er uavhengig av bilindustrien og har på kort tid blitt standarden man dømmer sikkerheten i biler etter. Målsettingen til Euro NCAP er dessuten nobel som få: Gjennom kollisjonstester å få industrien til å bygge sikrere biler.

Men industrien får også sitt. For ut av det rykende vraket kommer det stjerner, og det er et verktøy markedsføringsavdelingene vet å utnytte. Er det noe bilkjøpere er opptatt av, så er det sikkerhet. Derfor reklamerer Renault aggressivt at Laguna II er den eneste bilen som foreløpig har fått fem stjerner – og de som fikk fire stjerner i siste kollisjonstest var ikke sene med å fylle våre e-postlesere med pressemeldinger.

Og det er i og for seg greit, men det ligger også en latent fare i det faktum at Euro NCAP har fått en slik gjennomslagskraft. Testene Euro NCAP gjennomfører er nemlig standardiserte. Det vil si at de samme testene kjøres på alle biler, og etter strenge normer. Dette er nødvendig for at testene skal bli sammenliknbare. Men det gir også bilfabrikkene mulighet til å skreddersy bilene slik at de greier seg bra i akkurat Euro NCAP sine tester.

Og testmetodikken er et problem for kollisjonstestene. Ut fra erfaring vet vi at det ikke finnes to like ulykker. Hver bilulykke er forskjellig, noen skjer ved påkjørsel bakfra, noen kjører av veien, noen fort, andre sakte. Og hva skjer da?

Ville for eksempel Renault Laguna II oppnådd fem stjerner dersom bilen hadde holdt litt høyere hastighet eller truffet veggen til Euro NCAP litt annerledes?

Kollisjonstester – bare tull?

En moderne bil er bygget opp med såkalte deformasjonssoner. Disse skal dempe kollisjonen og absorbere energien før den når inn til bilens kupè og til de som oppholder seg der. Et nitidig arbeid legges til grunn for å få kreftene til å bevege seg så ”riktig” som mulig gjennom bilens struktur – og det er helt opplagt at kreftene beveger seg forskjellig etter hvordan kollisjonen arter seg.

Det vill være feil å kalle kollisjonstester, enten det er Euro NCAP eller andre som utfører dem, for sludder. De har utvilsomt noe for seg – og det er liten tvil om at man med en rimelig grad av sikkerhet kan uttale seg om en bils sikkerhetsnivå etter å ha gjennomført en slik test. Men absolutte svar vil kollisjonstester aldri gi. Til det er det for mange variabler som spiller inn når en ulykke inntreffer langs landeveien. Variabler det er umulig å gjenskape i et laboratorieforsøk.

  • Her finner du siste kollisjonstest fra Euro NCAP