Knuts Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Knuts Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 4 50 % 50 %
1998 20 45 % 26 62 % 54 %
1999 0 0 % 3 67 % 67 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.