Knut Wallem Trafikkskole

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for Knut Wallem Trafikkskole.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 57 18 % 18 %
1998 1 0 % 79 27 % 26 %
1999 0 0 % 64 25 % 25 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.