Har barnet ditt en farlig skolevei kan du stille krav om gratis skoleskyss. (illustrasjonsbilde) Foto: Jan Harry Svendsen
Har barnet ditt en farlig skolevei kan du stille krav om gratis skoleskyss. (illustrasjonsbilde) Foto: Jan Harry SvendsenVis mer

Klag på skoleveien

Har ditt barn en særlig farlig eller vanskelig skoleveg? I så fall bør dere stille krav på gratis skoleskyss, men du kan ikke regne med at du får det automatisk.

Vegdirektoratet har utarbeidet en oversikt som angir hvordan veien skal være for at den skal anses sikker for seksåringer og skolebarn. Kort oppsummert skal den være utformet på en slik måte at barn ikke kan bevege seg brått ut i kjørebanen. Kryssing av veien skal bare skje på steder der barn og bilførere er klart synlige for hverandre.

Slik gjør du

Dersom du finner ut av at skoleveien er for farlig fordi den ikke tilfredstiller kravene satt av Vegdirektoratet, søker du kommunen om gratis skoleskyss. I dette brevet, som stiles til skolesjefen, må du begrunne hvorfor skolevegen er for farlig og henvise til kravene som er satt ned av Vegdirektoratet. Blir søknaden avslått kan man klage på vedtaket, og søknaden vil bli behandlet på nytt. Fører heller ikke dette frem må saken ankes inn til Statens utdanningskontor. De har rett til å overprøve kommunens vurdering.

Ikke nyttesløst

Hovedregelen for at man skal få gratis skoleskyss i dag er at man bor to kilometer eller lenger unna skolen, men hele 75 prosent av alle seksåringene bor innefor denne grensen. Derfor er det mange seksåringer og andre skolebarn som daglig ferdes til fots eller på sykkel i de tettest trafikkerte områdene på vei til skolen.
Trass i at det i utgangspunktet er regelen om to kilometers avstand som gjelder, skal du ikke gi opp. Du har nemlig en god sak dersom veien er vesentlig farligere enn kravene som er satt opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klikk her for å komme tilbake til hovedartikkelen.