Elbiler og økonomi

Kjører gratis for 3 milliarder i bommene

Gratis bompasseringer er imidlertid bare én av fordelene som har gjort elbiler populære i Norge. Bare i 2018 vil elbileierne «spare» 10 milliarder kroner.

HAR FÅTT MYE GRATIS: Elbilene har fått en mengde insentiver for å bli populære i Norge. Gratis lading, parkering, bommer og avgifter er blant fordelene. Foto: NTB Scanpix
HAR FÅTT MYE GRATIS: Elbilene har fått en mengde insentiver for å bli populære i Norge. Gratis lading, parkering, bommer og avgifter er blant fordelene. Foto: NTB ScanpixVis mer

Dinside.no har gjort beregninger på hvor mye staten og kommunene «sponser» de elektriske bilene i 2018. Gratis bompassering, i tillegg til null nybilavgift og null moms, er de store godene.

Resultatet er blant annet at stadig færre fossildrevne biler kjører gjennom bommene.

Det finnes i dag en rekke forskjellige bomselskaper, med forskjellige takster og praksis i Norge. I tillegg har elbilene fram til nå reist gratis med ferjer på en rekke strekninger. Derfor er det vanskelig å finne et helt nøyaktig tall for hvor mye de rundt 180.000 elbileierne sparer på å kjøre gratis i bommene.

Gratis for 3 milliarder

Men tar vi utgangspunkt i Fjellinjen i Oslo, kan vi få en pekepinn. Ser vi på tall fra foregående år, vil Fjellinjen i år trolig få 14 millioner passeringer av elektriske biler. Gjennomsnittsprisen for en bompassering med personbil er rundt 39 kroner.

Det betyr gratiskjøring for 546 millioner kroner, bare i Fjellinjen, som har 17,2 prosent av all bomtrafikk i Norge.

Det betyr i så fall i overkant av 3 milliarder kroner i inntektsbortfall av bompenger, i landet sett under ett.

Dette regnestykket forutsetter at elbileierne i stedet ville passert bommene i en bensin- eller dieselbil. Kanskje ville en del kjørt kollektivt i stedet.

HAR KJØRT GRATIS: Mens «vanlige» biler har måttet betale dyre dommer i bomringene, har elbilene sluppet helt unna.
HAR KJØRT GRATIS: Mens «vanlige» biler har måttet betale dyre dommer i bomringene, har elbilene sluppet helt unna. Vis mer

Fra 2019 må de betale

Nå vil imidlertid noen byer begynne å ta betalt, også for elbiler, i bommene. Til våren innfører Bergen en pris på 20 kroner i rushtida og 10 kroner ellers, for elbiler.

Det er rapportert om ulik bompenge-praksis for elbiler rundt om i landet.

Fra 1. mars vil det koste rundt 10 kroner i rushtida og 5 kroner utenfor, å kjøre elbil gjennom bommene i Oslo. I Rogaland har fylkestinget vedtatt at elbilene må betale halv pris i bommene, men når det vil bli innført er fortsatt ikke bestemt.

Bare i løpet av 2018 vil det bli solgt rundt 38.500 nye elbiler, pluss omtrent 11.000 såkalt bruktimporterte i Norge. Totalt vil det si 49.500 nye elbiler på veiene bare i år, dersom vi forutsette at elbilsalget i resten av 2018 blir like høyt som det har vært hittil.

Ved utgangen av året vil bestanden av elbiler i Norge være over 180.000. I 2019 er det i tillegg ventet en kraftig økning i antall elektriske varebiler, med flere nye modeller med lengre rekkevidde til salgs.

Elbil-goder for 10 milliarder

Legger vi sammen alle godene som elbilene får fra stat og kommune, snakker vi om rundt 10 milliarder kroner bare i 2018, ifølge våre beregninger.

Nybilavgiften (engangsavgiften) er null, mens en vanlig VW Golf har en avgift på rundt 60.000 kroner. Bare i år vil bortfall av engangsavgift i statskassa dermed utgjøre nesten 3 milliarder kroner, hvis vi forutsetter at de som kjøper elbil i stedet hadde kjøpt en bensinbil med en avgift ala VW Golf.

Parkerer gratis for 594 mill.

Trafikk-forsikringsavgiften for elbiler er på bare 455 kroner, mot 2.820 på en bensinbil. Med 180.000 elbiler på veien, vil staten tape 426 millioner kroner i inntekt i år.

Parkering på kommunale plasser har også vært et gratis-gode. Transportøkonomisk institutt beregnet i 2014 at en elbileier i gjennomsnitt sparer 3.300 kroner i året på dette.

I år vil det i så fall utgjøre et tap for kommunene på 594 millioner kroner.

Finansdepartementet beregnet inntektsbortfallet på grunn av momsfritak – eller «nullsats i merverdiavgiftssystemet for elbiler», som det heter – til 3,2 milliarder i 2017. I tillegg har de som bruker elbil som firmabil en gunstig beskatning.