Kjører du ulovlig?

Det er ikke lett å få oversikt over førerkortklassene, og hva de betyr. Hva kan du kjøre?

Enkelte bokstavkombinasjoner er nok kjent for de fleste, mens andre kombinasjoner er mer uklare.

Vi skal vi ta for oss hver enkelt klasse og redegjøre for hvilke rammer som gjelder for deg.

A1

Denne er ganske enkel. A1 gjelder for lett motorsykkel med eller uten sidevogn og beltemotorsykkel (snøscooter) med eller uten slede. Lett motorsykkel kan ikke ha større motor enn 125 ccm og 11 kW (15 hk). Aldersgrensen for klasse A1 er 16 år.

A

Kjører du ulovlig?

Klasse A gjelder for motorsykkel med eller uten sidevogn. Inntil førerkortinnehaveren har to års erfaring på mellomtung motorsykkel (maksimal effekt på 25 kW (34 hk)) eller har fylt 21 år gjelder førerkortet bare for mellomtung motorsykkel. Hvis klasse A ble ervervet etter fylte 21 år, gjelder ikke regelen om mellomtung motorsykkel. Du kan med andre ord tidligst kjøre tung motorsykkel med full effekt fra du er 20 år gammel. Kravet om to års erfaring gjelder kun førerkort utstedt etter 1.1.1997. Aldersgrense for klasse A er 18 år. Skal du gå direkte til Klasse A med full effekt er det 21 års aldersgrense. Klasse A gjelder også for de samme kjøretøyene som klasse A1.

B

Klasse B gjelder for motorvogn, unntatt motorsykkel, med tillatt totalvekt under 3.500 kilo og som ikke har flere enn 8 passasjerer i tillegg til førerplass.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En del lurer på om de kan kjøre med tilhenger når de kun har en B på førerkortet. Det kan du. I utgangspunktet tillater klasse B en tilhenger på inntil 750 kilo totalvekt.

Du kan også kjøre med tyngre tilhenger i følgende tilfeller: 1) Hvis ikke vogntogets tillatte totalvekt overstiger 3.500 kilo. 2) Hvis tilhengerens tillatte totalvekt er mindre eller lik bilens egenvekt - samtidig som vogntogets tillatte totalvekt ikke overstiger 3.500 kilo.

Hvis tilhengerens tillatte totalvekt er mindre enn bilens maksimale tilhengervekt er dette selvsagt lovlig, forutsatt at vogntogvekten på 3.500 kilo ikke overskrides. Her må du altså sammenligne de aktuelle tallene i bilens og tilhengerens vognkort.

Klasse B gjelder også for traktor med eller uten tilhenger, beltebil og beltemotorsykkel med eller uten slede og tre- og firehjuls motorsykkel. Tilhenger til tre- og firehjuls motorsykkel kan du kun kjøre hvis den har motor med over 125 ccm slagvolum og tilhengeren har mindre enn 750 kilo totalvekt. Aldersgrensen for klasse B er 18 år.

C1

Klasse C1 gjelder for lett lastebil med tillatt totalvekt mellom 3.500 og 7.500 kilo og maksimalt 8 passasjerer i tillegg til sjåfør. C1 inkluderer også klasse B. Det som kanskje en del ikke er klar over er at C1 ikke tillater tilhengere tyngre enn 750 kilo. Skal du kjøre med større tilhenger enn dette etter en motorvogn klasse C1, må du ta skrittet videre til C1E. Klasse E blir forklart lengre ned i artikkelen. Aldersgrense for klasse C1 er 18 år.

C

Klasse C gjelder for lastebiler med tillatt totalvekt over 3.500 kilo og ikke flere enn 8 passasjerer i tillegg til sjåfør. Klasse C inkluderer også klasse B. Klasse C er rammet av samme regel som C1. Du kan ikke kjøre med tyngre tilhenger enn 750 kilo hvis du ikke har CE. Aldersgrense for klasse C er 18 år.

D1

D1 gjelder for buss som ikke er registrert for flere enn 16 passasjerer. D1 gjelder også for kombinertbil med en total lengde på mindre enn seks meter og flere enn åtte og mindre enn 16 passasjerer. Maksimal tilhengervekt er også her er makismal totalvekt på 750 kilo. Aldersgrense for klasse D1 er 21 år. Klasse D1 gjelder også for klasse B.

D

Klasse D gjelder for motorvogn for persontransport med flere enn 8 passasjerer i tillegg til passasjeren. Skal du ha med flere enn 16 passasjerer, må du over til klasse D. Maksimal tilhengervekt er også her 750 kilo makismal totalvekt. Aldersgrense for klasse D er 21 år.
Klasse D inkluderer også B, D1, kombinertbil og motorredskap.

E

Klasse E er tilhenger/tilhengerredskap med tillatt totalvekt over 750 kilo og som trekkes av motorvogn. I klasse B er det ikke nødvendig med klasse E hvis ikke vogntogets vekt overstiger 3.500 kilo. Overstiger vogntoget 3.500 kilo er det vognkortet som bestemmer tillatt totalvekt og da trenger du klasse BE.

En Mitsubishi Pajero som veier 1.980 kilo kan trekke en tilhenger på 3.300 kilo. For å kunne kjøre dette vogntoget trenger du BE siden du da overstiger en totalvekt på vogntoget på 3.500 kilo.

I klasse C1E og D1E er kravet at vogntogets totale vekt ikke overstiger 12.000 kilo og at tilhengerens tillatte totalvekt ikke overstiger bilens egenvekt. Tilhengerens tillatte totalvekt må heller ikke overstige angitt maksimalvekt for tilhenger i trekkvognens vognkort.

Et problem her er store amerikanske biler, for eksempel Ford Excursion, som er registrert som lett lastebil (C1). Da må du ha C1 for å kjøre bilen og C1E hvis du skal trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kilo.

I klasse C og D er hovedregelen at du kan trekke henger på inntil 750 kilo tillatt totalvekt. Høyere vekt enn dette krever CE eller DE.

T

Klasse T gjelder for traktor med eller uten tilhenger. Klasse T dekker også beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede. Du kan også kjøre motorredskap som ikke kan kjøres fortere enn 30 kilometer i timen og som ikke er beregnet for verken gods- eller persontransport. Aldersgrensen for klasse T er 16 år.

S

Klasse S gjelder kun for beltemotorsykkel (snøscooter) med eller uten slede. Aldersgrensen for klasse S er 16 år.