Kjørebilder, illustrasjon av motor, tørrsumpsmøring og girkasser