Kjøre- og parkeringsregler for mopedisten

Avhengig av motorstørrelse klassifiseres scooteren som motorsykkel eller som moped, med de begrensningene og mulighetene det gir i trafikken. Vi konsentrerer oss her om de som hører inn under kategorien moped - altså de med en motorstørrelse på til og med 50 ccm, og som ikke går fortere enn 45 km/t.

Vi som er vel ute av tenåringskrisene, vil vel kanskje huske de begrensningene som ble satt på mopeder fra myndighetenes side. Før 1995 måtte mopeden svare til tre krav: Slagvolumet måtte ikke overstige 50 ccm, effekten skulle ikke være mer enn 2,5 hestekrefter, og toppfarten skulle ikke overstige 50 km/t. Som en tilpasning til EU-direktiver, ble disse reguleringene endret i 1995, slik at det fra da av kun er to punkter som regulerer mopedens ytelser: Slagvolumet kan ikke overstige 50 ccm, og tohjulingen skal ikke kunne gå fortere på flat mer enn 45 km/t. Effektgrensen ble altså fjernet, slik at vi i dag finner mopeder med både 3 og 4 hestekrefter - og ofte mer enn det også. Men det var denne hastighetsgrensen på 45 km/t, da…

Hvem kan kjøre scooter under 50 kubikk?

For oss som har passert 20 år, krever ferdsel med en scooter av en sådan kapasitet, ingen erfaring med motoriserte kjøretøy overhodet.

Du kan kjøre en 50-kubiks scooter dersom du innfrir ett av følgende punkter:

 • Har fylt 20 år (behøver ikke førerkort av noe som helst slag)
 • Er mellom 16 og 20 år og har mopedførerbevis
 • Er mellom 16 og 20 år og har førerkort for bil, traktor eller motorsykkel
 • Trafikkreglene og vegtrafikkloven

  Dersom du er av de som kjører scooter uten noen slags erfaring med kjøring av motoriserte kjøretøy i trafikk, og aldri har gjennomgått noen som helst opplæring for kjøretøy med motor på hjul - så må du uansett sette deg inn i gjeldende lovverk på veien. Som scooterkjører må du rette deg etter det regelverket som gjelder for mopedister. Dette betyr i bunn og grunn de samme reglene som gjelder for fører av personbil - med visse unntak.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Som mopedfører må du huske:

  På en scooter i moped-klassen er det svært begrenset hva du har lov til å ha med deg av passasjerer. Vegdirektoratet har begrenset dette til ett barn under 10 år.

 • Du kan kjøre i kollektivfelt - dersom dette ikke er regulert av et forbudsskilt
 • Det er ikke tillatt å kjøre med mopeden på gang- eller sykkelveier
 • Du kan ikke kjøre på motorveg, verken klasse A eller klasse B, med moped
 • Det er påbudt å kjøre med hjelm
 • Du passerer bomringen gratis - kjør i spesielle felt for mc/moped, eller i abonnement-filen
 • Parkeringsbestemmelser:

  Parkering kun på anviste plasser

  Med moped eller scooter må du i hovedsak rette deg etter de grunnreglene som gjelder for parkering av et hvilket som helst annet motorisert kjøretøy. Det er altså de samme parkeringsbestemmelsene som ligger til grunn, om du kjører en scooter eller en personbil. Du kan altså bare parkere på anviste plasser der det er tillatt å parkere. Selv om det er mange som tar seg den friheten å parkere 50-kubikerne sine på fortau, så er dette IKKE TILLATT. Dette kan medføre bøtelegging. Det er heller ikke tillatt å parkere på spesielle tråsykkel oppstillingsplasser.

  Betale eller parkere gratis?

  Det var kort om det som ikke er tillatt. Korrekt parkering av scooter eller moped skjer etter samme regelverk som parkering av MC, og kan gjøres på flere måter. Du kan parkere på ordinære parkeringsplasser, men derom du opptar en plass, må du betale den eventuelle avgiften som er påkrevd. Du kan imidlertid også parkere på egne MC parkeringsplasser, og parkering her er gratis.

  Stå gratis i P-hus

  Et siste alternativ er parkering i parkeringshus. Vi har kontaktet to av de store aktørene som driver parkeringshus på Østlandet, Europark og Nordisk Parkering AB (CarPark og Autopark). Hos begge disse gjelder følgende regler: Dersom du med mopeden din opptar en biloppstillingsplass, må du betale avgift. Dersom du kommer deg forbi bommen uten å måtte heve den, og du parkerer slik at du ikke opptar en parkeringsplass, kan du parkere gratis.

  Tester av 50-kubikere:
  Scootertest: Suzuki Katana R - Inspirerende frisk