- Kan redusere premien, sier NFF

Bruken av sorte bokser eller kobling av informasjon fra bilens styringsenheter kan føre til lavere forsikringspremier, men ikke for enhver pris.

-- Norges Forsikringsforbund er postive til at man kan hente ut informasjoner om hendelsesforløpet til ulykken dersom det viser seg at det kan være med på å redusere trafikkulykkene, sier informasjonssjef Stein Haakonsen.

-- På sikt vil slike systemet med stor sannsynlighet være med på å redusere forsikringspremien, samtidig som det blir lettere for forsikringsselskapene å bevise grov uaktsomhet - for eksempel høy fart - og dermed ta i bruk regress. Man skal ikke se bort fra at bruken av regress kan tilta som en følge av at biler får installert sorte bokser, nettopp fordi boksene kan øke beviskraften. Det er imidlertid viktig at bruken ikke går på personvernet løs, avslutter Haakonsen.